Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Torakotomi öncesi intratekal morfin

Ağrı Dergisi , vol.11, no.2, pp.42-46, 1999 (SCI-Expanded)

Bilateral elastofibroma

Solunum Dergisi , vol.7, no.3, pp.621-625, 1996 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Akciğerin Benign tümörleri.

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi , vol.3, no.4, pp.336-340, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Pulmoner hamartom.

Solunum Hastalıkları , vol.6, no.1, pp.45-50, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Pediatrik Torasik Tümörler

Pediatri , vol.1, pp.15-18, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

9 yaşında çocukta pulmoner hemosiderozis

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.17

Hipertirodili bir olguda parsiyel sternotomi gerektiren rezidü guatr olgusu

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.25

Mukoepidermoid karsinom: bronkoskopik eksizyon yeterli mi?

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.16

Folliküler bronşiyolit

10. Ulusal göğüs Cerrahisi kongresi , Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.16

Başarı ile tedavi edilmiş geç spontan özofagus rüptürü

10.ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.16-17

Diyafragma paralizisine neden olan mediyastinal kist hidatik

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.44

sternal apse ve osteomiyelit: metil metakrilat ile tedavi

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi , Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.19

Eski tiroid karsinomlu olguda collar insizyon ile eksize edilmiş rezidü intratorasik guatr

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.45

Bilateral multipl senkron pulmoner karsinoid tümör

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.43-44

Epiteloid hemanjiyoendoteliyoma: malign bir pulmoner vasküler tümör

10. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.43

Yedi Yaşında Çocukta Kotta Dev Anevrizmal Kemik Kisti

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2017

Nadir Bir Pancoast Tümörü: Dev Ossifiye Fibroma

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2017

İki Yaşında Çocukta Karın ve Göğüs Duvarında ve Kola Uzanan Dev Lenfanjiyom

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2017

Mediyastinal Fibrozis

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2017 identifier

Familyal Polipozis Koli ve Göğüs ve Karın Duvarında Desmoid Tümör

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2017

Entegre -Omiks Yaklaşımı ile Biyobelirteç-tabanlı Akciğer Kanseri Erken Tanı Sistemi

II.Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 May 2017, pp.45 Sustainable Development

Bilateral İnvaziv Müsınöz Adenokarsınom

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Lokalize Malign Mezoteliyoma

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Transaxillary First Rib Resection of Thoracic Outlet Syndrome

1st Middle East Spine Meeting, İstanbul, Turkey, 07 December 2011, pp.20

TORASİK ÇIKIŞ SENDROMUNDA CERRAHİ TEDAVİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 April 2011, vol.21, pp.128

Thoracomyoplasty: we need it in the treatment of pleural empyema

1st International Congress of Thorax Surgery, Athens, Greece, 1 - 08 July 1997, pp.355-359 Sustainable Development identifier

Surgical treatment in nonspecific chronic pleural empyema

1st International Congress of Thorax Surgery, Athens, Greece, 1 - 08 July 1997, pp.361-365 identifier identifier identifier

Surgical treatment of tuberculous empyema

1st International Congress of Thorax Surgery, Athens, Greece, 1 - 08 July 1997, pp.495-499 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

The role of decortication in childhood chronic pleural empyema

1st International Congress of Thorax Surgery, Athens, Greece, 1 - 08 July 1997, pp.471-475 identifier identifier identifier

Results of esophagectomy for severe dysplasia in Barrett's esophagus

6th World Congress of the International-Society-for-Diseases-of-the-Esophagus, Milan, Italy, 23 - 26 August 1995, pp.235-239 Creative Commons License identifier identifier identifier

Dieulafoy’s Disease: An Overlooked Disease in Etiology of the Massive Hemoptysis

17 th Asia Pacific Congress on Diseases of the Cest,, İstanbul, Turkey, pp.35

Carcinoid tumor associated with bronchiectasis

15th World Congress of WSCTS (World Society of Cardio-Thoracic Surgeons),, Lithuania, pp.112

Traumatic pulmonary peudocysts and hematomas: report of 59 patients.

20th European conference on General Thoracic surgery, Germany, pp.136

Pulmonary metastasectomies are justified in the elderly

Forty-ninth Annual Society Surgical Oncology Meeting,, United States Of America, pp.33

Posttraumatic intrapulmonary hematoma simulating coin lesion

17 th Asia Pacific Congress on Diseases of the Cest,, İstanbul, Turkey, pp.37

Books & Book Chapters

Advanced Thoracic Surgery

Akademisyen, İstanbul, 2021

Malign Plevral Mezotelyomada Cerrahi Yöntemler

in: Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu. Malign Plevral Mezotelyoma Türkiye Standartlar Rehberi, Prof.Dr.Muzaffer Metintaş, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eskişehir, pp.137-143, 2020

PULMONER NODÜLLERE YAKLAŞIM

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2019

Pulmoner nodüller ve rehberler

in: Pulmoner nodüllere yaklaşım, Ömer Soysal, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.23-27, 2019

Pulmoner nodüllerin yönetimi

in: PULMONER NODÜLLERE YAKLAŞIM, Ömer Soysal, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.80-84, 2019

Senkron ve metakron tümörlerde yaklaşım

in: torasik cerrahi, tahir Şevval eren, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.1-10, 2019

konjenital diyafragma hernileri

in: torasik cerrahi, Tahir Şevval Eren, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.2-10, 2019

Özofagus Kanserinde Epidemiyoloji

in: Özofagus Kanseri, Başoğlu A, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-6, 2018 Sustainable Development

Plevranın lenfatik drenajı

in: plevra hastalıkları ve cerrahi tedavisi,, Yücel O, Editor, G:M: Matbaacılık Probiz Ltd Yönetin Geliştirme Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.23-27, 2014

Meme hastalıkları ve cerrahisi.

in: 10. Kadıoğlu H, Müslümanoğlu M, Soysal Ö. Göğüs Cerrahisi “kırmızı kitap” ikinci baskı. Ed.ler, Balcı. 2015, pp 581-588, Mustafa Yüksel, Akın Eraslan, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri,, 2014

Benign Plevra Sıvıları

in: Göğüs Cerrahisi, Ökten İ, Kavukçu HŞ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1585-1601, 2013

Malign plevra sıvıları

in: Göğüs Cerrahisi, Ökten İ, Kavukçu HŞ, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.1603-1608, 2013

Pediyatrik mediyastinal tümörler.

in: Pediyatrik göğüs cerrahisi-2., Liman ŞT, Cangır AT, Editor, Türk Toraks Derneği, İstanbul, pp.246-254, 2012

Pediyatrik mediyastinal tümörler. Toraks cerrahisi bülteni, 2012, pp 246-254

in: Pediyatrik mediyastinal tümörler. Toraks cerrahisi bülteni, 2012, pp 246-254, , Editor, toraks bülten, 2012

Minimal İnvaziv Özefajektominin Komplikasyonları

in: Kardiyotorasik Cerrahide Komplikasyonlar, Sakınma ve Tedavi, Yüksel M, Demirtaş M, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.247-265, 2011

Göğüs Cerrahisi Terimleri Sözlüğü

in: Sendrom III Tıp Terimleri Sözlüğü, Yakıncı C, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.1-12, 2003

plevral efüzyonlar

in: Göğüs Cerrahisi, Ökten İ, Güngör A, Editor, Sim Yayınları, İstanbul, pp.791-816, 2003

transhiatal özofajektomi

in: Özofagus Hastalıklarının Tıbbi ve cerrahi tedavisi, Yüksel M, Başoğlu A, Editor, Bilmedya Grup, İstanbul, pp.259-274, 2002

Künt Toraks travmaları

in: Göğüs Cerrahisi, Kalaycı G, Yüksel M, Editor, Bilmedya Grup, İstanbul, pp.411-477, 2001

Metrics

Publication

151

Citation (WoS)

339

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

572

H-Index (Scopus)

12

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals