Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Basic Medical Sciences, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Duzce University, Instıtute Of Health Scıences, Biyoistatistik, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  MEME KANSERLİ HASTALARDA ÖLÜM RİSKİNİN BİRLEŞİK ZAYIFLIK MODELLERİ İLE İNCELENMESİ

  Istanbul University, Health Sciences Institute, İstanbul Tıp Fakültesi Bölümü

 • 2015 Postgraduate

  Sağlık alanında yapılan araştırmalarda kümeleme algoritmalarının kullanımı: Bir uygulama

  Duzce University, Instıtute Of Health Scıences

Foreign Languages

 • A1 Beginner German

 • B2 Upper Intermediate English