Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Post Doctorate of Medicine

  Istanbul Medeniyet University, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ad, Nefroloji Bilim Dalı, Nefroloji, Turkey

 • 2012 - 2013 Competence In Art

  Bezmialem Vakıf University, İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Transplantasyon Ünitesi, Nefroloji, Transplantasyon Polikliniği, Turkey

 • 2004 - 2009 Expertise In Medicine

  Bezmialem Vakıf University, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları, Turkey

 • 1997 - 2003 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2014 Expertise In Medicine

  RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA KRONİK ALLOGRAFT NEFROPATİSİ ile SERUM TRİPTAZ VE İDRAR N-METİLHİSTAMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

 • 2009 Expertise In Medicine

  MANTAR İNTOKSİKASYONU OLGULARINDA TEDAVİYE BAŞLANGIÇ ZAMANIYLA PROGNOZ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 201610. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

  Health&Medicine , Bezmialem Vakıf Üniversitesi