Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predictors of Caregiver Burden in Caregivers of Bedridden Patients.

The journal of nursing research : JNR, cilt.27, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

BURNOUT LEVEL OF THE NURSES WORKING IN RESIDENTIAL HOUSES

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, cilt.11, ss.128-135, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between mental health and basic need fulfillment of university students

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.10, ss.286-295, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Effect of Behavior-Image Model-Based Brief Interventions on Health Behaviors in Adolescents

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.16, ss.55-71, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Psychometric Characteristics of the Turkish Version of Adolescent Lifestyle Profile R2

JOURNAL OF NURSING MEASUREMENT, cilt.26, ss.249-263, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL HEALTH SCİENCE, cilt.6, ss.56-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behavior of College Students in Health Related Departments Towards Early Diagnosis of Breast Cancer.

The journal of breast health, cilt.10, ss.147-153, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.4, no.4, ss.207-215, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects on Adolescents’ Health Behaviors of Brief Interventions Based on Behavior-Image Model

clinical and experimental health study, cilt.3, ss.58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.3, ss.34-44, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evsizler ve Toplum Sağlığı

Aile ve Toplum Dergisi, cilt.5, ss.79-90, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılarda Üretken Olmanın Umutsuzluk Düzeyine Etkisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.15, ss.48-53, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri

Nefroloji Hemşireliği Dergisi, cilt.1, ss.34-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin AIDS İle İlgili Bilgi ve Tutumları

Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, cilt.5, ss.1-10, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Terminal Dönemdeki Kanser Hastalarının Yaşadığı Sorunlar ve Bakım Gereksinimleri

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 06 October 2019, ss.98-110

Kitap & Kitap Bölümleri

Recent Developments in Nursing and Midwifery

IMPROVING ADOLESCENT HEALTH, Ozcanarslan F, Shapekova NL, Sancar B, Özdemir A, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.327-343, 2018