Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Predictors of Caregiver Burden in Caregivers of Bedridden Patients.

The journal of nursing research : JNR, vol.27, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

BURNOUT LEVEL OF THE NURSES WORKING IN RESIDENTIAL HOUSES

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, vol.11, no.3, pp.128-135, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The relationship between mental health and basic need fulfillment of university students

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.10, no.4, pp.286-295, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

The Effect of Behavior-Image Model-Based Brief Interventions on Health Behaviors in Adolescents

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.16, no.2, pp.55-71, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Psychometric Characteristics of the Turkish Version of Adolescent Lifestyle Profile R2

JOURNAL OF NURSING MEASUREMENT, vol.26, no.2, pp.249-263, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Quality of Life and Factors Affecting the Quality of Life of Elderly Nursing Home Residents

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.6, no.2, pp.56-65, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Behavior of College Students in Health Related Departments Towards Early Diagnosis of Breast Cancer.

The journal of breast health, vol.10, pp.147-153, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.4, no.4, pp.207-215, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Effects on Adolescents’ Health Behaviors of Brief Interventions Based on Behavior-Image Model

clinical and experimental health study, vol.3, pp.58, 2013 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.3, no.3, pp.34-44, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Evsizler ve Toplum Sağlığı

Aile ve Toplum Dergisi, vol.5, no.20, pp.79-90, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılarda Üretken Olmanın Umutsuzluk Düzeyine Etkisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.15, no.58, pp.48-53, 2007 (Other Refereed National Journals)

Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri

Nefroloji Hemşireliği Dergisi, vol.1, pp.34-39, 2005 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin AIDS İle İlgili Bilgi ve Tutumları

Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, vol.5, no.4, pp.1-10, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Sağlık Okur-Yazarlığı İle Hastalık Öz Bakımı Arasındaki İlişki

6.Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.173 Sustainable Development

Adolesanlarda Sağlık Denetim Odağı ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişki

2. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2019, pp.235

Terminal Dönemdeki Kanser Hastalarının Yaşadığı Sorunlar ve Bakım Gereksinimleri

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.98-110 Sustainable Development

Kültürel Özelliklerin Sağlık Üzerine Etkileri

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma / BALIKESİR, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.944-954

Evaluations of Eye Screening of 1st Grade Students in a Primary School in Istanbul, Turkey

6th World Congress on Nursing and Health Care, Amsterdam, Netherlands, 24 - 26 April 2019

Demansta Hemşirelik Bakımı

I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.40-42

Yaşlı Bireylerde Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirelik Bakımı

I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.46-48

Kadınların Serviks Kanseri ve Pap Smear Testi Yaptırma İle İlgili Sağlık İnançları

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018 Sustainable Development

Yatağa Bağımlı Hastalara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Etkiyen Faktörler

4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2017

Evde Bakımda Etik

4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2017

Adolesanlarda Davranış-İmaj Modele Dayanan Kısa Görüşmelerin Sağlık Davranışlarına Etkisi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.266

Sağlık Bakım Uygulamalarında Etik İkilemler

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.1096

Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitesi

I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 June 2015, pp.153

Adolesan Yaşam Biçimi Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013, pp.31

Ethical Sensitivity of Nurse Candidates Before Graduation

13th International Nursing Ethics Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2012

The Perception of the Health Locus of Control by Women and the Investigation of their Health Behaviors

14th International Nursing Research Conference, Burgos, Spain, 9 - 12 November 2010, pp.494-495 Sustainable Development

Lifestyle Modification in Elderly People

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, SELANİK, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.396

University Students’ Way of Coping With Stres

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, SELANİK, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.187

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007 Sustainable Development

Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bilgi Durumları

10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.273-274

Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri

5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 20 - 21 April 2006

Hemşirelerin Yaşadıkları Uyku Problemleri

42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 05 November 2005

Menopause to Tackle Stress

The 8th Scientific Meeting of European Association of Consultation Liasion Psychiatry and Psychomatics (EACLPP) and The 8teh Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2005, pp.112-113

Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Kaygı Düzeyleri

1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 14 April 2005

Son Teknolojik Gelişmelerin Hasta Bakım Kalitesine Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 14 April 2005

Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Beklentileri

I. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 14 April 2005

Books & Book Chapters

IMPROVING ADOLESCENT HEALTH

in: Recent Developments in Nursing and Midwifery, Ozcanarslan F, Shapekova NL, Sancar B, Özdemir A, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.327-343, 2018