Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği, Türkiye

 • 2000 - 2003Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği, Türkiye

 • 1996 - 2000Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nıghtingale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012Doktora

  Adolesanlarda davranış imaj modeline dayanan kısa görüşmelerin sağlık davranışlarına etkisi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği

 • 2003Yüksek Lisans

  Huzurevinde kalan yaşlılarda sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam doyumu

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitim Çalıştayı , Hemşirelikte Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2017Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğiticilerin Eğitimi , Bezmialem Vakıf Üniversitesi SBF