Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Application of Sandwich Shape Double Bilobed Flap in Auricular Defects

ANNALS OF PLASTIC SURGERY, vol.86, no.6, pp.647-654, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Counter Autografting of Dorsal Septum in Crooked Nose.

Aesthetic plastic surgery, vol.44, pp.1707-1715, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Subtle presentation of sincipital encephalocele in a child: Operative approach augmented by plastic surgery

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, vol.68, no.12, pp.1764-1766, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Nazo-Orbito-Etmoid Kırıklar

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.38-42, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RECONSTRUCTION OF FINGERTIP DEFECTS WITH HOMODIGITAL SENSATE PROPELLER FLAP

9th Annual European Association of Plastic Surgeons (EURAPS) Research Council Meeting, 26 - 27 May 2021

Kompleks Defektlerin Kimerik Planlanan Süperfisiyal Sirkümfleksiyel İliak Arter Perforator Fleple Estetik ve Fonksiyonel Rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019

Dudak ve Ek Yüz Defektlerinin İki Adalı ve Duyulu Serbest Radial Ön Kol Flebiyle Estetik ve Fonksiyonel Rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019

V-Y Advencement moberg flap for distal thumb reconstruction

10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Bologna, Italy, 12 - 15 June 2019

Recontruction of Finger Tip Defects With Homodigital Sensate Propeller Flap

10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Bologna, Italy, 12 - 15 June 2019

Regional Solution of Elbow Defects Requiring Challenging Reconstruction: Lateral Arm Perforator Flap

10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Bologna, Italy, 12 - 15 June 2019

Reconstruction of large and multıple lips and facial defects with multıpaddled sensate free radial forearm flap.

10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Bologna, Italy, 12 - 15 June 2019

Reconstruction of the perineal defects with upper medial thigh perforator flap after fournier’s gangrene

10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Bologna, Italy, 12 - 15 June 2019

Reconstruction of Midface Defects with Angular Artery Based Perforator Flap

10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Bologna, Italy, 12 June 2019

EARLY POSTOPERATIVE COMPLICATION IN PRIMARY CLEFT LIP AND PALATE.

30th Annual European Association of Plastic Surgeons (EURAPS) Meeting, Helsinki, Finland, 23 - 25 May 2019

ORBITAL TRAUMA CAUSED BY BICYCLE HAND BRAKES. CASE REPORT

11th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Cluj, Romania, 9 - 11 May 2019

AN ALGORITHM FOR CORRECTION OF INVERTED NIPPLE DEFORMITY WITH NEGATIVE PRESSURE ASSISTED NIPPLE EVERTER AND SICKLE SHAPE DE-EPITELIZED FLAPS.

11th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Cluj, Romania, 9 - 11 May 2019

CORRECTION OF SECONDER DEPRESSION DEFORMITY WITH NANO FAT GRAFT OBTAINED FROM LIPOASPIRATE OF GYNECOMASTIA

11th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Cluj, Romania, 9 - 11 May 2019

PAINLESS AND ANHYDROSIS LIFE: "CIPA SYNDROME '’

11th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Cluj, Romania, 9 - 11 May 2019

USING OF ERBIUM YAG LASER IN THE TREATMENT OF CLEFT LIP SCAR

11th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Cluj, Romania, 9 - 11 May 2019

Reconstruction of Infraorbital Defects with Angular Artery Based Perforator Propellar Flap.

Azerbaijan Society of Oral and Maxillofacial Surgeons, 1st Internatıonal Scıentıfıc Congress, Baku, Azerbaijan, 14 - 16 March 2019

Microsurgical Reconstructıon of Complex Nasal Defects.

Azerbaijan Society of Oral and Maxillofacial Surgeons, 1st Internatıonal Scıentıfıc Congress, Baku, Azerbaijan, 14 - 16 March 2019

Free Functionally Transfers in Facial Reanimation: Serratus Anterior Flap Vs Free Extensor Digitorum Brevis Muscle Flap.

Azerbaijan Society of Oral and Maxillofacial Surgeons, 1st Internatıonal Scıentıfıc Congress, Baku, Azerbaijan, 14 - 16 March 2019

Oroantral Fistül İlişkili İnfraorbital Apse

13. Ulusal Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2018

Siğil Tedavisine Bağlı Kimyasal Yanık

13. Ulusal Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2018

Cilt Elektrotlarına Bağlı Beklenmeyen Yanık: Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 October 2019 - 30 October 2018

Saç-iplik Turnike Sendromu: Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 October 2019 - 30 October 2018

Üst Göz Kapağı Kontraktürlerinin Anatomik Tars Rekonstrüksiyonu ve Cilt Z-Plastisiyle Onarımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 October 2019 - 30 October 2018

Advantages of using microfate grafts in cleft lip nose surgery

5th International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Baku, Azerbaijan, 27 - 28 October 2018

Serbest Radial Ön Kol Flebi Dönor Alanının Greftle Onarımında Kollojen-Elastin Matriks Etkinliğinin Karşılaştırılması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018

Functional Reconstruction of the Full Thickness Medial Canthal Defect with Periosteum Flap, Dacryocystorhinostomy and Local Flap

Plastic Surgery The Meeting 2018 – American Society of Plastic Surgeons 87th Annual Meeting (Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open Journal), CHICAGO, United States Of America, 28 September - 02 October 2018, vol.6, pp.13-14

Functional Reconstruction of Lower Lip with Free Split Rectus Abdominis Muscle Flap

Plastic Surgery The Meeting 2018 – American Society of Plastic Surgeons 87th Annual Meeting (Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open Journal), CHICAGO, United States Of America, 28 September - 02 October 2018, vol.6, pp.25-26

Reconstruction Helical Defects with chondrocuteneus postauricular flap.

29th Annual European Association of Plastic Surgeons (EURAPS) Meeting, Madrid, Spain, 17 - 19 May 2018

LONG TERM EVALUATION OF SURAL NERVE GRAFTING DONOR AREA

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM), Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018

HOW IMPORTANT IS THE SEVERITY AND TYPE OF TRAUMA IN THE TOTAL SCALP AVULSION?

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM), Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018

V – Y ADVENCEMENT MOBERG FLAP FOR DISTAL TUMB RECONSTRUCTION

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM), Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018

A NEW DESIGN OF MULTI-STAGE FOREHEAD FLAP FOR NASAL RECONSTRUCTION

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM), Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018

RECONSTRUCTION OF PARANASAL AND PERIORBITAL DEFECTS WITH FACIAL ARTERY BASED PERFORATOR PROPELLAR FLAP.

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM), Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

RECONSTRUCTION OF MULTIPLE PARANASAL DEFECTS WITH COMBINATION OF FACIAL ARTERY BASED PERFORATOR PROPELLAR FLAP AND BILOBED FLAP

4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery (APFSRM), Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018

Saç Ekimi Sonrası Gelişen Yaygın Folikülit: Olgu Sunumu

Estetik Plastik Cerrahi Derneği 22. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 January 2018

Jinekomasti Olgularında Liposuction Yağlarının Sekonder Deformite Düzeltilmesınde Kullanımı

Estetik Plastik Cerrahi Derneği 22. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 January 2018

Cilt Skatrisyel Alopesilerin Foliküler Ünite Transplantasyonuyla Onarımı

Estetik Plastik Cerrahi Derneği 22. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 January 2018

Lale temasına bağlı kontakt dermatit

12. Ulusal Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 December 2017

Kronik Yara İyileşmesinde Plateletten Zengin Plazmanın Etkisi

12. Ulusal Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 December 2017

Warfarin doz aşımı sonrası ekstremitede gelişen hematom olgusu.

12. Ulusal Yara Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 December 2017 Sustainable Development

Frontal Sinüs Mukoselinde Frontal Kemik Koronal Splitleme Tekniği ile Frontal Sinüsün Modifiye Kranyalizasyonu: Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2017

Travma Sonrası Oluşan Damak Fistüllerinin Konuşma Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2017

Botulinum Toksini Hakkında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2017

Plastik Cerrahide Sülük Kullanımı ve Pratik Uygulama Yöntemleri

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2017

Ortognatik Cerrahinin Mandibula Morfolojisi ve Yoğunluğuna Etkileri

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2017

Boksör Kırıklarının Retrograd İntramedüller K Tel ile Fiksasyonu.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2017

Plak Ekspoze Açık Tibial Kırıkların Eşlik Ettiği Doku Defektlerinin Serbest Fleple Gecikmeli Rekontrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2017

Reconstruction of Anterior Auricular Defects with Postauricular Skin Flap.

Plastic Surgery The Meeting,86th Annual Meeting of American Society of Plastic Surgeons, ORLANDO, United States Of America, 6 - 10 October 2017

Treatment of Asymmetries and Sequelae of Facial Paralysis by Using Botulinum Toxin

Plastic Surgery The Meeting 2017 – American Society of Plastic Surgeons 86th Annual Meeting (Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open Journal), ORLANDO, United States Of America, 6 - 10 October 2017, vol.5, pp.18

Effect of Local Flaps Used for the Reconstruction of Nasal Tip Tumors on the Function of Nasal Valves

Plastic Surgery The Meeting 2017 – American Society of Plastic Surgeons 86th Annual Meeting (Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open Journal), ORLANDO, United States Of America, 6 - 10 October 2017, vol.5, pp.8

Comparison of Efficiency of Z Plasty and Diamond Shape Excision for Correction of Secondary Deformities in Unilateral Cleft Lip Patients

Plastic Surgery The Meeting 2017 – American Society of Plastic Surgeons 86th Annual Meeting (Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open Journal), ORLANDO, United States Of America, 6 - 10 October 2017, vol.5, pp.5-6

Reconstruction of Nasal Tip Defects with Superior-Based Pedicle Nasolabial Island Flap

Plastic Surgery The Meeting 2017 – American Society of Plastic Surgeons 86th Annual Meeting (Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open Journal), ORLANDO, United States Of America, 6 - 10 October 2017, vol.5, pp.8-9

Repair with Lip Adezyon Late Cutting Method

4th International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 2017

Modified Repair of Orbicularis Oris Muscle in Microform Cleft Lip

4th International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 2017

Presurgical Planing in Cleft Lip and Palate Patient

4th International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 2017

Camouflage of Scarring Alopecia By Using Follicular Unit Transplantation.

Plastic Surgery The Meeting 2017 – American Society of Plastic Surgeons 86th Annual Meeting (Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open Journal), ORLANDO, United States Of America, 6 - 10 October 2017, vol.5, pp.90-91

Reverse Abductor Digiti Minimi Muscle Flap for Coverage of the Finger Amputation Stump

9th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), SEUL, South Korea, 14 - 17 June 2017

Using of Ulnar Digital Artery Perforator Flap for Coverage of Soft Tissue Defect of Fifth Finger

9th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), SEUL, South Korea, 14 - 17 June 2017

Reconstruction of Soft-Tissue Defects on the Achilles Tendon Region with Peroneal Artery Perforator Flap

9th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), SEUL, South Korea, 14 - 17 June 2017

Results and Complications of Heel Recontruction with Free Flap.

9th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), SEUL, South Korea, 14 - 17 June 2017

RECONTRUCTION OF ALVEOLAR DEFECT IN CLEFT PATIENTS WITH FREE MEDIAL FEMORAL CONDYLE CORTICOCANCELLOUS FLAP

28th Annual European Association of Plastic Surgeons (EURAPS) Meeting, PİSA, Italy, 25 - 27 May 2017

USING OF TWISTED FLAP IN AURICULULAR DEFECTS

10th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Belgrade, Serbia, 18 - 21 May 2017

GIANT CUTANEOUS HORN ON THE FOOT

10th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Belgrade, Serbia, 18 - 21 May 2017

HIDRADENITIS SUPPURATIVA IN NECK REGION

10th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Belgrade, Serbia, 18 - 21 May 2017

REVERSED NASOLABIAL ISLAND FLAP IN NASAL DEFECTS

10th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Belgrade, Serbia, 18 - 21 May 2017

USING OF BOTULINUM TOXIN IN FACIAL PARALYSIS

10th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, Belgrade, Serbia, 18 - 21 May 2017

Fasiyal Paralizide Botulinum Toksin Kullanımı

Estetik Plastik Cerrahi Derneği 21. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 January 2017

Nipple Hipertrofisinde Bilateral Üçgen Eksizyon ve Purse String Sütür Kombinasyonu: Olgu Sunumu

Estetik Plastik Cerrahi Derneği 21. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 January 2017

DİABETİN GİZLİ KOMPLİKASYONU: NEKROBİYOZİS LİPOİDİKA DİABETİKORUM

11. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 December 2016 Sustainable Development

NİTROFURAZON İÇERİKLİ TOPİKAL TEDAVİLERDE ALLERJİK KONTAKT DERMATİT

11. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 December 2016

A COMMON PROBLEM DURING NAZOALVEOLAR MOLDING TREATMENT: CONTACT DERMATITE

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

Management of Hypertrophic Scars After Cleft Lip Surgery.

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE MANAGEMENT OF LIP AND PALATE PATIENTS

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

Additional Benefıts After Mustache Transplantation in Cleft Lip Patient

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

Cutting Technique Results In Bilateral Cleft Lip Repair.

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

A Case of The Over Protruding Premaksilla And Management

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

THE USE OF ABBE FLAP IN SECONDARY DEFORMITIES OF CLEFT LIP: A CASE REPORT

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

The Use of Forked Flap in The Lengthening of Columella and The Long Term Results

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

Standardization of Clinic Photographing in Cleft Lip and Palate Patients and Importance

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

THE DIFFICULTY TO AESTHETIC SMILE IN CURVED LIP PATIENTS: WHİSTLE DEFORMITY

3rd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 1 - 04 December 2016

Hayat Kalitesini Düşüren Dev Lipomlar Ve Cerrahi Endikasyonları

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Serbest Medial Femoral Kondil Kortikokansellöz Flep ile Dudak Damak Yarığında Alveoler Kemik Defektlerinin Onarımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Kulak Kepçesi ve Kulak Çevresi Defektlerin Retroauricular Perforator Propellar Fleple Rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Belirgin Dorsal / Kaudal Eğriliğin Düzeltilmesinde “Karşıt Septal Otogreftleme Yöntemi”

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Periaurikular ve Skalp Bölgesinde Ter Bezlerinden Kaynaklanan Dermal Silindroma Olgusu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Burun Ucu Tümörlerinin Ters Akımlı Tünelize Nazolabial Ada Flebiyle Onarımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Kulakta Konjenital Jadassohn Sebaseus Nevüs Olgusu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Baş Boyun Bölgesindeki Skar ve Alopesilerin Foliküler Ünite Transplantasyonuyla Kamuflajı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Üst Dudakta Lenfanjioma Olgusu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Tetanoz Aşısı Sonrası Enjeksiyon Bölgesinde Streptokokal Apse

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 October 2016 Sustainable Development

Is There a Correlation Between Milimetric Movement of Two Jaw and Nazolabial Angle Change after Orthognathic Surgery in CLASS III Patients

Plastic Surgery The Meeting 2016 – American Society of Plastic Surgeons Annual Meeting (Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open Journal), Los-Angeles, Chile, 23 - 27 September 2016, vol.4, pp.211

Kronik Boxers Knuckle ve Tedavisi

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2016

CAN DONOR SITE MORBIDITY AT LITTLER’S FLAP BE DECREASED?

13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM), Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

The Use Of Sandwich Flap In Non Marginal Chondrocutaneous Defects Of Auricle.

13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM), Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

The Use Of Retroauricular Perforator Propeller Flap In Marginal Defects Of Auricle

13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM), Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

EKSTRAVAZASYON YARALANMALARINDA YÖNETİM

10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 December 2015

DİYABETİK EL ENFEKSİYONLARINDA NEGATİF BASINÇLI YARA KAPAMA

10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 December 2015 Sustainable Development

BASINÇLI SU POMPASIYLA MEYDANA GELEN YANIK

10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 December 2015

Prohibition Of İntake Of Cleft Lip Patients Postoperatively Early Period: Profit Or Loss?

2nd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 27 - 29 November 2015

An Alternative Method in Repair Of Cleft Palate: Yin Yang Flap

2nd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Antalya, Turkey, 27 - 29 November 2015

EVALUATION OF PATIENTS, OPERATED BECAUSE OF VELOPHARYNGEAL INSUFFICIENCY WITH DYNAMIC MRI

2nd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Antalya, Turkey, 27 - 29 November 2015

An Alternative Repair in Adult Patient With Cleft Palate

2nd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Konya, Turkey, 27 - 29 November 2015

Advantages of Sommerlad Technique Incomplete Cleft Palates

2nd International Congress Of Turkish Cleft Lip and Palate Society, Antalya, Turkey, 27 - 29 November 2015

ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI RİNOPLASTİ VAKALARI VE SEFALOMETRİK DEĞERLENDİRME

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

İnsidental Olarak Tanı Koyulmuş Eksentrik Yerleşimli Enkondrom

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

HİPERTROFİK NİPPLE SAHİP HASTALARDA MEME BÜYÜTMEDEİMPLANT SEÇİMİ VE HASTA MEMNUNİYETİ

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

TRICS OF ABDOMINAL PANNICULECTOMY

9th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, SELANİK, Greece, 17 - 20 September 2015

HIGH PRESSURE LIQUID PLASTER INJECTION INJURY OF THE HAND: CASE REPORT

9th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, SELANİK, Greece, 17 - 20 September 2015

A NEW ALTERNATIVE TECHNIQUES TO ANCHOR SUTURE FOR BOUTTONIERE DEFORMITY TREATMENT

9th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, SELANİK, Greece, 17 - 20 September 2015

EFFECT OF LOCAL FLAPS ON NASAL VALVES FOR NASAL SKIN TUMOR RECONSTRUCTION

9th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, SELANİK, Greece, 17 - 20 September 2015

REDUCING CLEFT LIP SCAR BY ADIPOSE DERIVED STROMAL VASCULAR FRACTION CELLS AND CAMOUFLAGING WITH FUE TECNIGUE BEARD OR HAIR TRANSPLANTATION

9th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS) CONGRESS, SELANİK, Greece, 17 - 20 September 2015

Ingrown Toenail As A Result Of Pointy Shoes

1st Turkish Congress Of One Health, Konya, Turkey, 9 - 10 April 2015

Tiny Bites Great Wound

1st Turkish Congress Of One Health, Konya, Turkey, 9 - 10 April 2015

Unexpected Chemical Burn

1st Turkish Congress Of One Health, Konya, Turkey, 9 - 10 April 2015

Giant Condylom: Worth Of Negligence

1st Turkish Congress Of One Health, Konya, Turkey, 9 - 10 April 2015

Oronasal Fistulas That Developed After Cleft Palate Operation Repair Of Flip Flap Technique

1st International Congress Of Turkish Cleft Lip Palate Society, KAPADOKYA, Turkey, 28 - 30 November 2014

Elektrik Yanıkları: 5 Yıllık Geriye Dönük Analiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013

Burun Atelinin En 'Ekonoplastik' Yolu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013

Parmak Onarımı Sonrası Oluşan Alışılmadık Doku Genişlemesi: Vaka Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013

Pulsatil Kitle İle Prezente Olan Sinsipital Ensefalosel: Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013

Anormal Yerleşimli Sebase Kist: Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013

Meme Küçültme Ameliyatı Olan Hastaların Ameliyatla İlişkili Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013

İlginç bir pediyatrik el acili: Parmağa uzunlamasına girmiş 10 cm lik zararsız(!) çivi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013

Hastalarda Açık Rinoplasti Sonrasında Oluşan Kolumella Skarına İlişkin Farkındalığın Değerlendirilmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013

Books & Book Chapters

COVID-19 Pandemisinin Plastik Cerrahi Acillerine Etkileri

in: COVID-19 PANDEMİSİNDE Temel ve Klinik Yaklaşımlar, KAYA Ahmet, TAYFUR Kaptanıderya, YILMAZ Ali, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.461-469, 2021 Sustainable Development

Oküloplastik Cerrahi

in: Plastik Cerrahide Temel İlkeler, TOSUN Zekeriya, YILDIRAN Gökçe, Editor, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, İstanbul, pp.228-254, 2021