Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Effects of Home Based Exercise Program on Pulmonary Function and Functional Capasity in Children with Adolescent Idiopathic Scoliosis”

SOSORT (Society for Scoliosis Orthopaedic & Rehabilitaion Treatment) 13. International Meeting, Dubrovnik, Croatia, 18 April 2018, pp.154

"Adölesan İdiopatik Skolyozlu Olguda Pre-operatif Ev Temelli Egzersiz Eğitiminin Etkilerinin İncelenmesi: Olgu Sunumu”

II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi “Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Gelişmeler”, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 14 December 2017, pp.10

Nadir Bir Pancoast Tümörü: Dev Ossifiye Fibroma

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2017

Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinde orta dönem sonuçlarımız

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Periprostetik kemik kırıklarında ve kayıplarında fibular strut otogreft kullanımı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

PERİPROSTETİK KEMİK KIRIKLARINDA VE KAYIPLARINDA FİBULA STRUT OTOGREFT KULLANIMI

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Total kalça artroplastisi direkt anterior yaklaşımında öğrenme eğrimiz

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2014, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Books & Book Chapters

Travma Protıkolleri

in: tarascon ortopedi cep kitabı, kerem bilsel, mehmet erdil , Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.1-7, 2013

pelvis hastalıkları

in: ortopedi kaynaklı ağrılar, ufuk talu, Editor, bilimsel tıp, İstanbul, pp.19-35, 2013