Genel Bilgiler

Biyografi

1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Çeşitli devlet hastaneleri acil servislerinde çalıştım.

Kartal Sağlık Ocağı'nda ve Aile Sağlığı Merkezi'nde Sorumlu Hekimlik görevleri yaptım. Son altı yıldır Verem Savaş Dispanseri'ndeki çalışmalarım vesilesiyle sürekli hasta takibi ve bakımı konusunda deneyim kazandım.  

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi oldum. Bu bilgi ve deneyimlerimi Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hizmet içi eğitim ve sertifika programları ile destekledim. Buna örnek olarak 1. Basamakta EKG Kullanıme ve Kardiyopulmoner Resüsüsitasyon Sertifikası ve İşyeri Hekimliği Sertifikasını verebilirim. Ayrıca 2012 yılında Acıbadem Üniversitesi'nden Eğitici Eğitimi Sertifikası aldım. 

Ayrıca Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde, Psikodrama Eğitimene devam etmekteyim.

Hedeflerim içerisinde çalıştığım kuruma yüksek düzeyde katkı sağlamak, diğer taraftan da mesleki gelişimi devam ettirmek bulunmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Acil Tıp Anabilim Dalı

İletişim