Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Does Workplace Stress Affect Decision-Making Styles of Clinical Nurses? A Survey Study

International Journal of Caring Sciences , vol.14, no.2, pp.1428-1436, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Glove Usage in the Intensive Care Unit

Turkish Journal of Intensive Care, vol.0, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerde İş Güvenliğinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.260-267, 2019 (National Refreed University Journal)

A Research on Leadership Behaviors of Nurse ManagersWorking in Public Hospitals

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.4, no.3, pp.89-97, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Üniversite Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı Sonuçları.

3. Uluslararası. 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 03 October 2019

Santral Kateter İlişkili Enfeksiyon Tanı Kriterlerinin Karşılaştırılması

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2019

Approaching to “Zero” Incidence in Shunt Infections

XVI. World Congress of Neurosurgery., İstanbul, Turkey, 20 August 2017

İntörn Hemşire Klinik Eğitim Programı Hakkında Görüş ve Öneriler

II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, 08 December 2016

El Hijyeni ve Doğru Eldiven Kullanımı

Florence Nightingale Bilim Günleri-V “İç Hastalıklarında Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyum, 28 October 2016

İntravasküler Kateter İlişkili Kan Dolaşımının Önlenmesi

Florence Nightingale Bilim Günleri-V “İç Hastalıklarında Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyumu, 28 October 2016

Surgical Prophylaxis: Impact of Hospital Guidelines

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases to be held in Copenhagen, Denmark, 25 - 28 April 2015

Is the Particles Counting Only Only Enough Evalutation of Operation Room Air Ventilation Systems

14. World Sterilization Congress 8. National Sterilization Disinfection Congress, Antalya, Turkey, 06 November 2013

Bir Üniversite Hastanesinde Ciddi İstenmeyen Olay Sıklığı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October 2013

El Hijyeni ve Doğru Eldiven Kullanımı

V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 03 October 2013

Books & Book Chapters

Tedavide Yanıtı Etkileyen Faktörler.

in: Hemşireler İçin Kemoterapi Kurs Kitabı, Ateş, Editor, Dilek Matbaacılık, İstanbul, pp.73-82, 2013

Onkolojide Sık Kullanılan Santral Venöz Kateterler ve Bakımı.

in: Hemşireler İçin Kemoterapi Kurs Kitabı, Ateş, Editor, Dilek Matbaacılık, İstanbul, pp.185-198, 2013