Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SCREENING FOR DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP IN NEWBORNS:FIVE YEARS RESULTS

FIRST CONGRESS OF SOUTHEAST EUROPEANPEDIATRICIANS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Sarajevo, Bosna-Hersek, 4 - 06 Ekim 2019, ss.86-87

A RARE CASE REPORT ARTERIAL TORTUOSITY SYNDROME

FIRST CONGRESS OF SOUTHEAST EUROPEANPEDIATRICIANS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Sarajevo, Bosna-Hersek, 4 - 06 Ekim 2019, ss.29-30

PROSTETİK KAPAKTA NADİR BİR KOMPLİKASYON DEHİSENS

I. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.255