Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The relationship of pain on the upper extremity functions and quality of life in patients with carpal tunnel syndrome

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.32, no.1, pp.71-76, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Reliability and Validity of the Toe Walking Tool in Turkish Idiopathic Toe Walking Children

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.137-143, 2021 (Other Refereed National Journals)

The effects of treatment on nutrition in children with cancer

Journal of Experimental and Clinical Medicine, vol.37, no.3, pp.61-65, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Effects of Digital Game Addiction on Healthy Lifestyle Parameters in Young Adults

Bağımlılık Dergisi, vol.20, no.4, pp.224-231, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Physiotherapy and Rehabilitation in Congenital Facial Paralysis

BEZMIALEM SCIENCE, vol.7, no.4, pp.352-354, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Is active rowing time associated with lateral epicondylitis symptoms in rowers?

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship Between Physical Activity and Healthy Lifestyle Behaviors in College Students

Journal of Basic and Clinical Health Sciences, vol.3, pp.58-62, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Laktasyon Dönemindeki Kadınların Bel ve Boyun Ağrı Seviyelerinin İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.4, pp.187-191, 2018 (International Refereed University Journal)

Oncophysiotherapy Assessments of Musculoskeletal Disorders in Childhood: A Case Report

International Journal of Musculoskeletal Disorders, no.2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Fizyoterapi ve rehabilitasyon fakülte bölümü/yüksekokullarinin incelenmesi ve müfredat analizi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, vol.25, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

INVESTIGATION AND CURRICULUM ANALYSIS OF THE PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION FACULTY DEPARTMENT/SCHOOLS IN TURKEY

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.25, no.1, pp.16-27, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yutma güçlüğü değerlendirmesinde klinik karar verme

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 26 - 28 November 2020

Prematüre Bebek Gelişiminin Desteklenmesi: Beslenme

V. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2019, pp.1

Yutma Güçlüğü Olan Hastaların Klinik Semptomları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019, pp.84 Sustainable Development

Adaptation of Scales in Functional Evaluation of Children with Brachial Plexus Palsy

American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine , California, United States Of America, 18 - 21 September 2019, pp.146

The Effect of Low Back Pain on Quality of Life in Disabled Children Mothers'

American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine, California, United States Of America, 18 - 21 September 2019, pp.55

Pediatrik Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik

II. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi , İstanbul, Turkey, 26 April 2019

Dijital Oyun Oynamak Muscukoskeletal Ağrı Nedeni Midir?

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.1

Gençlerin Fiziksel Aktivite Seviyesi Uyku Kalitesini Etkiler Mi?

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.1

EFFECT OF VIRTUAL REALITY EXERGAMING ON FUNCTION IN CHILDREN WITH BRAIN TUMORS: 3 MONTHS FOLLOW TRAINING IN 5 CASE SERIES

50th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP), 16 - 19 November 2018, vol.65, pp.27455

THE EFFECT OF THE DOMINANCY AND STABILITY IN HEALTY YOUNG ADULTS

1st International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), 9 - 13 May 2018

THE EFFECTS OF SHOES CHARACTERISTICS ON STATIC BALANCE

1st International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), 9 - 13 May 2018

IS THE BODY MASS INDEX RELATED WITH THE BALANCE?

1st International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), 9 - 13 May 2018 identifier

EFFECT OF VIRTUAL REALITY EQUIPMENT BY ACTIVE VIDEO GAMING ON PHYSICAL ACTIVITY

1st International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), 9 - 13 May 2018

THE SYNTHESIS OF LITERATURE ON TECHNOTHERAPY WITH EXERGAMING IN BALANCE REHABILITATION

1st International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), 9 - 13 May 2018

KUAFÖRLERDE MESLEKİ ÇALIŞMA SÜRESİNİN POSTÜR, AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

XVII. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA GELİŞMELER KONGRESİ, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, pp.70-71

NEW APPROACHES OF ONCOLOGY REHABILITATION IN CHILDEN: TECHNOTHERAPY-SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

18TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PEDIATRIC NEURO-ONCOLOGY, 30 June - 03 July 2018

HOW EFFECTIVE IS THE UPPER EXTREMITY FUNCTION OF THE ELBOW JOINT IN CHILDREN WITH OBSTETRIC BRACHIAL PLEXUS PARALYSIS?

16th National Congress of the Turkish Society for Surgery of the Hand and Upper Extremity and 5th National Congress of the Hand Therapist Society, Turkey, 6 - 09 May 2018, vol.7, pp.1

NEW APPROACHES OF ONCOLOGY REHABILITATION IN CHILDREN: TECHNOTHERAPY - SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

18th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology (ISPNO), Colorado, United States Of America, 30 June - 03 July 2018, vol.20, pp.166 identifier

THE EFFECT OF VIRTUAL REALITY EXERCISES ON BALANCE IN CHILDREN WITH BRAIN TUMORS

18TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PEDIATRIC NEURO-ONCOLOGY, 30 June - 03 July 2018 identifier

BAŞ-BOYUN VE GÖVDE MOBİLİZASYONUNUN POSTÜRAL KONTROL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OLGU SUNUMU

7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ, 23 - 25 February 2018

SEREBRAL PALSİDE TEKNOTERAPİ, KANITA DAYALI MIDIR? SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ, 23 - 25 February 2018

PARMAK UCU YÜRÜYEN ÇOCUKLARDA SEREBRAL PALSİ VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARIN İNCELENMESİ

7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ, 23 - 25 February 2018

PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİLİ ÇOCUKLARDA ÜST EKSTREMİTE BECERİSİ

7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ, 23 - 25 February 2018

THE EFFECTS OF CHEMOTHERAPY ON NUTRITION IN CHILDREN WITH CANCER

ANNUAL MEDICAL STUDENTS RESEARCH PRESENTATION DAY, Turkey, 14 March 2018 Sustainable Development identifier identifier identifier

THE TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY OF ”TOE WALKING SCALE” IN CHILDREN WITH TOE WALKING

ANNUAL MEDICAL STUDENTS RESEARCH PRESENTATION DAY, Turkey, 14 March 2018, vol.6, pp.1-66

West Sendromunda Fizyoterapi Rehabilitasyon:Olgu Sunumu

VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 February 2018, pp.64

Konjenital Fasiyal Paralizide Fizyoterapi Rehabilitasyon

VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 February 2018, pp.57-58

Angelman Sendromlu Olguda Nörogelişimsel Bozukluk ve Uyku Problemleri

VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 February 2018, pp.49

Konjenital Koanal Atrezili Olguda Rehabilitasyon

VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 February 2018, pp.58

Serebral Palside Teknoterapi, Kanıta Dayalı Mıdır? Sistematik Literatür Taramsı

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 February 2018, pp.160

Serebral Palsili Çocuklarda El Fonksiyonlarının Günlük Yaşam Aktiviteleri ile İLişkisi: Pilot Çalışma

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 February 2018, pp.77

Konjenital Koanal Atrezide Gelişimsel Bozukluğun Postüral Kontrol ve Anne Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 February 2018, pp.149

Baş-Boyun ve Gövde Mobilizasyonun Postüral Kontrol Üzerindeki Etkisi: Olgu Sunumu

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 February 2018, pp.175

Periventriküler Lökomalazili Çocuklarda Üst Ekstremite Becerisi

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 February 2018, pp.76

Parmak Ucu Yürüyen Çocuklarda Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozuklukların İncelenmesi

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 February 2018, pp.137

PARMAK UCU YÜRÜYEN ÇOCUKLARDA YÜRÜTEÇ KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

ULUSLARARASI KATILIMLI 4. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 22 October 2017

ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜMÖRLERİNDE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 4. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 22 October 2017

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYON: OLGU SUNUMU

ULUSLARARASI KATILIMLI 4. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 22 October 2017

Parmak ucu yürüyen çocuklarda yürüteç kullanımının araştırılması.

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 October 2017, pp.61

Çocukluk çağı tümörlerinde sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin incelenmesi.

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 October 2017, no.2, pp.64

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda vestibüler rehabilitasyon: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 October 2017, no.2, pp.76

Genç yetişkinlerde sağlıklı yaşam biçimleri ve ağrının ilişkisi

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 04 May 2017, vol.28, no.2, pp.78 Sustainable Development

Genç yetişkin diş hekimliği öğrencilerinde ağrı, postür ve stres ile ilişkili mi?

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 04 May 2017, vol.28, no.2, pp.61

Daily Work Analysis of Patients with Carpal Tunnel Syndrome.

XXI Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH 2016), Santander, Spain, 22 June 2016, pp.220

The Evaluation of Demographics, Strength and Symptoms of Lateral Epicondylitis in Rowers.

XXI Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH 2016), Santander, Spain, 22 June 2016, pp.361

The Relationship Between Respiratory Distress Syndrome of Infants and Using Medication and Substance Abuse in Pregnancy.

International Conference on Cerebral Palsy and Other Childhood-onset Disabilities., Stockholm, Sweden, 01 June 2016, pp.123 Sustainable Development

The Relationship Between Demographic Characteristics of Preterm Infants and a Detailed Assessment of Fidgety Movements.

International Conference on Cerebral Palsy and Other Childhood-onset Disabilities., Stockholm, Sweden, 01 June 2016, pp.130

Başparmak Rekonstrüksiyonu Sonrası Üst Ekstremite Fonksiyonelliği ve Yaşam Kalitesi: Olgu Sunumu.

15.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Muğla, Turkey, 11 May 2016, pp.97

Doğumsal Brakiyal Pleksus Paralizili Çocuklarda Etkilenmiş ve Etkilenmemiş Ekstremitelerinin Kas Gücünün İncelenmesi.

15.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Muğla, Turkey, 11 May 2016, pp.93

“The Brachial Plexus Outcome Measure” Skalasının Türk Toplumunda Geçerliliği ve Güvenirliliği: Pilot Çalışma.

15.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Muğla, Turkey, 11 May 2016, pp.94

DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİLİ ÇOCUKLARDA ETKİLENMİŞ VE ETKİLENMEMİŞ EKSTREMİTELERİN KAS GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

15. ULUSAL TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ, 4. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

”THE BRACHIAL PLEXUS OUTCOME MEASURE” SKALASININ TÜRK TOPLUMUNDA GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ: PİLOT ÇALIŞMA

15. ULUSAL TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ, 4. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

BAŞPARMAK REKONSTRÜKSİYONU SONRASI ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİ: OLGU SUNUMU

15. ULUSAL TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ, 4. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

DiGeorge Sendromunda Yutma Bozukluğunun Araştırılması: Olgu Sunumu.

IV. Yutma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 November 2015, pp.8

The Evaluation of Motor Development Level In Children With Epilepsy.

31st International Epilepsy Congress (IEC), İstanbul, Turkey, 05 September 2015, pp.262

Effect On Physical Activity Level Of Motor Development In Children With Epilepsy.

31st International Epilepsy Congress (IEC), İstanbul, Turkey, 05 September 2015, pp.1013

Epileptik Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 November 2014, pp.109

Comparison of different quality of life parameters in low birth weight premature infants’ mothers.

26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Viyana, Austria, 03 July 2014, pp.51

The relationship between motor development of premature infants and mothers’ stress levels

26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Viyana, Austria, 03 July 2014, pp.35

Comparison of different quality of life parameters in low birth weight premature infants’xx mothers

26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, 3 - 05 July 2014, vol.56, pp.30-57

Effects of a Comprehensive Physiotherapy and Rehabilitation Program on Carpal Tunnel Syndrome.

XIX. Federation of European Societies for Surgery of The Hand (FESSH) Meeting, Paris, France, 18 June 2014, pp.254

Oral motor dysfunction in children with feeding disorder

2nd Turkish Dysphagia Research Society Congress, Ankara, Turkey, 06 December 2013, pp.414-415

Investigating the swallowing disorder in Joubert Syndrome: Presentation of two cases.

2nd Turkish Dysphagia Research Society Congress, Ankara, Turkey, 06 December 2013, pp.414-415

Primary Results of Swallowing Rehabilitation in a Case With Opereted Encephalomyelocele

25.th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability (EACD), New Castle, United Kingdom, 10 October 2013, pp.30

Primary Results of Swallowing Rehabilitation in a case with Operated Encephalomyelocele

25th European Academy of Childhood Disability (EACD), 10 - 12 October 2013

Türkiye’de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakülte/Yüksekokul Bölümlerinin Müfredat Analizi

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, Turkey, 09 May 2013, vol.24, no.2, pp.21

Books & Book Chapters

Epilepsi

in: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, , Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.379-388, 2021

Onkolojik Rehabilitasyonunda Sanal Gerçeklik Uygulamaları

in: Onkoloji ve Palyatif Bakımda Ergoterapi, Meral Huri,Sedef Şahin, Editor, Hipokrat Yayınevi , Ankara, pp.319-324, 2021

Hot Pack

in: Isı, Işık ve Hidroterapi, Harutoğlu H, Öztürk B, Zenginler Y, Editor, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, pp.139-146, 2016

Other Publications