Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do We Postpone Having a Child The Assesment of Maternal Age at First Delivery in the Last 15 Years in Kayseri

Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, cilt.26, sa.4, ss.214-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blood Contamination of Embryo Transfer Catheter Does not Decrease ICSI Success

Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, cilt.25, sa.1, ss.39-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kayseri bölgesinde 1985-2015 yılları arasında eklampsi insidansınındeğerlendirilmesi

TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.12

Prenatal diagnosis of a foetus with partial monosomy 4p and partial trisomy 13q

European Biotechnology Congress 2017, Dubrovnik, Hırvatistan, 25 - 27 Mayıs 2017, cilt.256, ss.76

Retrospective results of 18 years prenatal diagnosis cases and its evaluation

European Biotechnology Congress 2017, Dubrovnik, Hırvatistan, 25 - 27 Mayıs 2017, cilt.256, ss.76

PLASENTA İNSERSİYON ANOMALİLERİNİN OPERATİF YÖNETİMİ TEK CERRAHİ EKİBİN TECRÜBESİ

TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIUP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ X. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 27 Ekim - 30 Eylül 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Perinatoloji Klinik Rehberi

istanbul tıp kitapevleri, İstanbul, 2020