Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 VIII. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 45th Meeting of the European Society of Lymphology and 1st Meeting of the Group R&D Clinical Application Fluorescence Imaging

  Katılımcı

  Brussels, Belçika

 • 2019 BEZMİALEM KARİYER 4.0

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon II. Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 ERS Interrnational Congress 2018

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 2017 2. Ulusal Fiziksel Aktivite Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 IX. ULUSLARARASI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Spinal Müsküler Atrofi'de Solunum Yetmezliğine Multidisipliner Yaklaşım

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Ortotik Yaklaşımlar Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 ALS Farkındalık Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 V. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 V. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 I. Ulusal Fiziksel Aktivite Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Obstetrik Brakial Pleksus Felci Semineri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Nisan İstanbul Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Günleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 III. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Eli Kavramak Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2019 Abstract Student Award: Investigations of Sleep Quality Disturbances and Its Associations with Respiratory Functions and Depression Level among Young Adults with Down’s Syndrome

  The American College Of Sports Medicine

 • Eylül 2018 Miltiades Papamiltiades' Prize

  European Society Of Lymphology

Burslar

 • 2016 - Devam Ediyor Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon Doktora Eğitimi, Tam Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 2019 - 2019 TÜSAD 41. Ulusal Kongresi "Solunum 2019" kongre kayıt ve konaklama bursu

  Özel Kurum ve Organizasyonlar

 • 2017 - 2017 TÜSAD 39. Ulusal Kongresi "Solunum 2017" kongre kayıt ve konaklama bursu

  Özel Kurum ve Organizasyonlar