Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case of brucella spondylodiscitis with extended, multiple-level involvement

SOUTHERN MEDICAL JOURNAL, cilt.98, sa.2, ss.229-231, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortodontik Tedavi İndeksleri ile Tedavi Zorluk Algısı Arasındaki Uyumun İncelenmesi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2019