Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A 13-Year-Old Boy Who Has Kawasaki Disease Shock Syndrome Presents with Parotitis

JOURNAL OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE, cilt.9, sa.1, ss.60-63, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hava yollarında hareketli bir yabancı cisim: olgu sunumu

Çocuk göğüs hastalıkları 2. kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2017, ss.71

Obez Türk çocuklarının klinik ve laboratuvar özellikleri ve dört yıllık izlem sonuçları

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.214

Laron sendromu

XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.28

Kawasaki Disease Shock Syndrome Case Report

1st Congress of European Young Paediatrician Association, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2015