Genel Bilgiler

Biyografi

Mağrur KAZAK           

Uzm.Dr.

e-mail: mkazak@bezmialem.edu.tr; magrur@hotmail.com

cep tel: 05323325127

 Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Yüksek

Lisans

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

TEMMUZ 1997

Doktora

KONSERVATİF DİŞ   TEDAVİSİ A.D.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

TEMMUZ 2003

Yrd. Doç. Dr.

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ A.D.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

11 EYLÜL 2012-

5 ARALIK 2016

Uzman. Dr.

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ A.D.

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

6 ARALIK 2016’den beri

 

Doktora Tezi ve Danışmanı:

ÇEŞİTLİ RESTORATİF MATERYALLERİN SİTOTOKSİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. YASEMİN BENDERLİ GÖKÇE

Kurum Bilgileri

Birim
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm
Klinik Bilimler Bölümü
Ana Bilim Dalı
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

İletişim