Education Information

Education Information

 • 1989 - 1994 Doctorate

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences, Turkey

 • 1982 - 1987 Postgraduate

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Dental Specialty

  Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde okuyan öğrencilerde periodontal farkındalık ve bütünlük duygusu ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2016 Dental Specialty

  Gingivitis ve kronik periodontitis hastalarında dişeti oluğu sıvısındaki IL-1β, IL-10, IL-36ϫ sitokin düzeylerinin incelenmesi

  Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Dentistry, Department Of Clinical Sciences

 • 2015 Doctorate

  Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli bireylerde cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak diyod lazer ile dekontaminasyon işleminin klinik parametreler ve dişeti oluğu sıvısı TNF-α ve IL-8 düzeylerine etkisi

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2015 Doctorate

  Kontrolsüz diabetli kronik periodontitisli bireylerin periodontal tedavisinde diyot lazer uygulamasının periodontal iyileşmeye, serum C-reaktif protein ve HbA1c seviyesine uzun dönem etkilerinin değerlendirilmesi Sustainable Development

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2015 Dental Specialty

  Peri-implant ve dişeti oluk sıvılarında osteokalsin ve n-terminal crosslink telopeptit (NTX) seviyeleri ve klinik parametrelerle ilişkisinin incelenmesi

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2011 Doctorate

  Nifedipine bağlı dişeti büyümesi oluşturulan ratların periodontal dokularında apoptozisin in situ olarak incelenmesi

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2011 Doctorate

  Sıçanlarda siklosporin ve takrolimus uygulamasının periodontal dokular üzerine etkisi

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2010 Doctorate

  Sigara kullanımının kronik periodontitisli hastalarda dişeti oluğu sıvısı MMP-2 ve MMP-9 düzeylerine etkisi

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2006 Doctorate

  Periodontal hastalık ile romatoid artrit arasındaki ilişki

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2003 Doctorate

  Tip II Diabetik Periodontitisli Bireylerde Periodontal Terapinin, Klinik Bulgular ve Dişeti Oluğu Sıvısı IL-1β ve TNF-α Düzeylerine Etkisi

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2002 Doctorate

  Serum Lipid Düzeyleri ile Periodontal Hastalık ve Dişeti Oluğu Sıvısı Sitokin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi,

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English