Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Microbiological, chemical and sensory analyzes of produced probiotic yoghurts added clove and propolis

ICONTECH JOURNAL OF INNOVATIVE SURVEYS, ENGINEERING & TECHNOLOGY, vol.4, no.2, pp.1-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ALKOLSÜZ YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞINDA BESLENME TEDAVİSİ

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 16 April 2021 Creative Commons License

Investigation of Consumer’s Awareness Status on Food Additives

INTERNATİONAL CONGRESS ON BİOLOGİCAL AND HEALTH SCİENCES CONGRESS, Afyonkarahisar, Turkey, 26 February 2021, pp.85 Creative Commons License

Short Chain Fatty Acids and Their Effect on Health

INTERNATİONAL CONGRESS ON BİOLOGİCAL AND HEALTH SCİENCES CONGRESS, Afyonkarahisar, Turkey, 26 February 2021

EVALUATİON OF SOME PHYSİCAL AND CHEMİCAL PARAMETERS OF COMMERCİAL HONEY SAMPLES FROM ISTANBUL BAZAARS

INTERNATİONAL CONGRESS ON BİOLOGİCAL AND HEALTH SCİENCES CONGRESS, Afyonkarahisar, Turkey, 26 February 2021, pp.60

VİTAMİN D DEFICIENCY AND PSYCHIATRIC DISEASES

INTERNATİONAL CONGRESS ON BİOLOGİCAL AND HEALTH SCİENCES CONGRESS, 26 February 2021, pp.293

Covid-19 Pandemic and Medical Nutrition Treatment

INTERNATİONAL CONGRESS ON BİOLOGİCAL AND HEALTH SCİENCES CONGRESS, Afyonkarahisar, Turkey, 26 February 2021, pp.262 Sustainable Development

Evaluation of Some Physical and Chemical Parameters of Commercial Honey Samples from Istanbul Bazaars

Internetional Congress on Biological and Healt Sciences, Afyonkarahisar, Turkey, 26 - 28 February 2021, pp.60 Creative Commons License

VITAMIN D DEFICIENCY AND PSYCHIATRIC DISEASES

International Congress on Biological and Health Sciences, Afyonkarahisar, Turkey, 26 - 28 February 2021, pp.1

İstanbul’da Pazarlarda ve Marketlerde Satılan Yemeklik Tuzların İyot Miktarı Analizlerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Göbeklitepe Uygulamalı Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 5 - 07 June 2020, pp.65-66

Covid-19 Hastalığında Olmazsa Olmaz Besin Öğelerive Bu Besin Gruplarının Önemi

1. Uluslararası Sağlık Bilimlerin deMultidisipliner Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 2020 Sustainable Development

Books & Book Chapters

GIDA KATKI MADDELERİ

in: SAĞLIKLI BESLENME, Eker H.H., Güneş Bayır A.,, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.23-27, 2015