Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of elastography in the assessment of chronic liver disease in children

AFRICAN HEALTH SCIENCES, cilt.19, ss.2806-2811, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE (CAM) AMONGST TURKISH MEDICAL FACULTY STUDENTS

AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, cilt.12, ss.8-13, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Assessment of Knowledge, Behaviour and Sun Protection Practices among Health Services Vocational School Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, cilt.9, ss.2378-2385, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Defining Health Mavens On Demographic Characteristics: A Pilot Study In Istanbul

European Scientific Journal, cilt.12, ss.93-104, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEFINING HEALTH MAVENS ON DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: A PILOT STUDY IN ISTANBUL

3rd Global Academic Meeting GAM 2015 Health, Climate Change and Environment – Global Societal Challenges, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 September 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

ACADEMIC STUDIES IN HEALTH SCIENCES-2019

ASSESSMENT OF NEW UPPER AND LOWER BOUNDARIES OF SO2,CO AND PM IN ISTANBUL DURING 2003-2013, Prof. Dr. Nizami DURAN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.37-52, 2019

SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019

ANLAMLI (?) FARK, Prof. Dr. Nizami DURAN, Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜLER, Editör, IVPE, Cetinje, ss.153-158, 2019

Sağlık Yönetiminde Karar Verme-I Çok Kriterli Karar Verme Uygulamaları ile

Yeşil Hastane Stratejilerinin Belirlenmesi, Emrah Önder, Bahadır Fatih Yıldırım, Editör, Dora Yayınları, ss.379, 2018

Sağlık Yönetiminde Karar Verme-I Çok Kriterli Karar Verme Uygulamaları ile

Tıbbi Atık Yönetimi ve Karar Verme, Emrah Önder, Bahadır Fatih Yıldırım, Editör, Dora Yayınları, 2018