Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip 0-6 Yaş Arası Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Planlanması: Preceed-Proceed Modeli Kapsamında Öneriler

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.3, pp.551-562, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Psikolojik Sermaye ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Özel, Kamu ve Vakıf Hastanesi Karşılaştırması

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.2, pp.155-173, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakıf Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, vol.2, no.3, pp.99-126, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL SONUÇLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK BİR DERLEME

ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.94-107, 2020 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Hizmetlerinde Dijital Dönüşümün Swot Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2021, vol.1, pp.6-7

Covid – 19 Pandemisi Döneminde Sağlık Hizmetleri, Eğitim Ve Ekonomik Açıdan Değerlendirme: Türkiye - Almanya Karşılaştırması

3. Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2021, vol.1, pp.8-9

Sağlık İşletmelerinde Altı Sigma Yaklaşımı: Sistematik Bir Derleme

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, vol.1, no.141, pp.271

Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakif Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştirma

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, vol.1, no.142, pp.353

Sağlık İşletmelerinde Altı Sigma Yaklaşımı: Sistematik Bir Derleme

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, vol.1, pp.725-745

Books & Book Chapters

Sağlık Hizmetlerinde Dijital Dönüşümün SWOT Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi

in: Dahili Bilimlere Güncel Yaklaşımlar, Doç. Dr. Hamit Sırrı KETEN, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.55-87, 2021

Covid-19 Pandemisi Döneminde Ülkelerin Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Türkiye, Almanya ve İran Karşılaştırması

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr.Cem EVEREKLİOĞLU, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.123-150, 2021 Sustainable Development

Türkiye'deki Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yönetsel Bir Bakış: Örnek Olay Üzerinden Değerlendirme

in: Sağlık Bilimlerinden Teori ve Araştırmalar II, Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.105-118, 2020

Sağlık Bilimlerinde Fenomenolojik Araştırma Yöntemi

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu Doç. Dr. Metin Ünlü, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.98-112, 2020 Sustainable Development

KONUŞMA

in: SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN GENEL İLETİŞİM, Doç. Dr. Nilay Gemlik,Dr. Öğr. Üyesi R. Özgür Çatar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.63-74, 2019

GERİ BİLDİRİM

in: SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN GENEL İLETİŞİM, Doç. Dr. Nilay Gemlik,Dr. Öğr. Üyesi R. Özgür Çatar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.95-111, 2019