Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Melkersson-Rosenthal syndrome induced by COVID-19: A case report

American Journal of Emergency Medicine, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ACIL SERVISTE İZOLE İNTERNÜKLEER OFTALMOPLEJI TANISI

XV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 25 - 28 Nisan 2019 ANTALYA, Antalya, Türkiye, 25 Nisan 2019, sa.5, ss.3