Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Psychogenic Respiratory Behaviour in Children

Royal College of Paediatrics and Child Health, 9th Europaediatrics Congress, Dublin, İrlanda, 13 - 15 Haziran 2019