Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yoğun Bakım Hastalarında Renal Kan Akımı ve Güncel Radyolojik Girişimler

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology Special Topics, cilt.11, sa.2, ss.147-151, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of computed tomography in diagnosis of patients with small bowel obstruction

Acta Medica Alanya, cilt.2, sa.2, ss.85-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demir Eksikliği Anemisinin Nadir Bir Nedeni Olarak Herediter Hemorajik Telanjiektazi: Olgu Sunumu

Medical Journal of Western Black Sea, cilt.1, sa.1, ss.37-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik kolesistektominin nadir komplikasyonu duodenuma klip göçü

Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.41, sa.23898, ss.67-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dördüncü ventrikülde yerleşik olmayan ventriküler şant kateteri

Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.41, sa.23898, ss.56-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerebellar infarction in childhood rare complication of mild head injury

Iranian Journal of Child Neurology, cilt.6, sa.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Doğrusal Bağıntı Varlığında En Küçük Karelere Alternatif Yaklaşım Ridge Regresyon

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.110-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Radiology in Perivesical Invasion of Muscle Invasive Bladder Cancer

Üroonkoloji Bülteni, cilt.15, sa.1, ss.22-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bezoar Related Ileus Secondary to Endoscopic Fragmentation

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, cilt.16, sa.4, ss.155-157, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intranodal Palisaded Myofibroblastoma Radiological and Cytological Overview

Polish Journal of Radiology, cilt.81, ss.342-346, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Midface Osseous Dimensions are not Affected by Uncorrected Nasal Septal Deviation

Archives of Otolaryngology & Rhinology, cilt.1, sa.2, ss.47-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanınması Zor Bir Aortaenterik Fistül Olgusu

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Medi ForuM, cilt.2, sa.2, ss.26-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dambıl Şekilli Transforaminal Paravertebral Menenjiom

Cukurova Medical Journal, cilt.40, sa.1, ss.38-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Invagination of Meckel s Diverticulum A Rare Cause of Recurrent Abdominal Pain in a Young Girl

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.22, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdominal Pain in a Young Man

Oman Medical Journal, cilt.30, sa.2, ss.147-148, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni İntrahepatik Portal Ven Anevrizması

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisİ, cilt.5, sa.1, ss.47-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnostic Imaging in Acute Pulmonary Embolism

Journal of Chest Diseases and Critical Care, cilt.1, sa.4, ss.151-156, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Breast Cancer with Diabetes Insipidus

Experimental Oncology, cilt.30, sa.4, ss.324-326, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uterin Arteriovenöz Malformasyon Olgusu

36.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015

Status Astmatikus Hastalarında Macklin Etkisi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 20. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Mediastinal kitleler 22 olgunun analizi

VII Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 15 Ekim 2013

İnferior Vena Kava Duplikasyonu Olgu Sunumu

33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Rupture intrakranial dermoid kist

Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 Mayıs 2008