Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Analitik Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Analitik Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Trakya University, Fen -Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Gıda örneklerinde aflatoksin (G1, G2, B1, B2) ve okratoksin a'nın HPLC metot validasyonu ve miktar tayinleri

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya

 • 2009 Postgraduate

  Iris suaveolens'ten Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate German