Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye 2009 - 2013
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye 2007 - 2009
Lisans, Trakya Üniversitesi, Fen -Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye 2003 - 2007

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü
Almanca, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, Gıda örneklerinde aflatoksin (G1, G2, B1, B2) ve okratoksin a'nın HPLC metot validasyonu ve miktar tayinleri, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya , 2013
Yüksek Lisans, Iris suaveolens'ten Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, 2009

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Temel Eczacılık Bilimleri, Analitik Kimya, Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Kimya, Analitik Kimya, Ayırma Teknikleri, Biyoanalitik Yöntemler, Farmasötik Analizler, Florimetri, Gıda Analizleri, Infrared Spektroskopisi, Kromatografi, Kütle Spektroskopisi, Magnetik Rezonans Spektroskopisi, Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri, Örnek hazırlama, Spektroskopik Yöntemler, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 2021 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 2018 - 2020
Yrd.Doç.Dr., Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 2015 - 2018
Araştırma Görevlisi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 2011 - 2015

Akademik İdari Deneyim

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji Ad Başkanı, 2019 - Devam Ediyor
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2019 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Fenolik Bileşikler ve Glikozitler, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Kozmetik Ürünler ve Toksisiteleri, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Eczacılık Temel Kimya ve Sayısal Bilimler I, Lisans, 2021 - 2022
Biyolojik Aktivite Testleri ve Uygulamaları, Doktora, 2017 - 2018
İlaç Keşfinde Doğal Ürünlerin Önemi ve Hızlı Tarama Yöntemleri, Doktora, 2017 - 2018
Eczacılık Temel Kimya ve Sayısal Bilimler I, Lisans, 2017 - 2018

Jüri Üyelikleri

Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Ağustos, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Temmuz, 2020
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2020
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Nisan, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Pamukkale Üniversitesi, Mart, 2009

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Gazioğlu I., Tekkeli Ş. E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Astımda Birarada Uygulamaları Olan Roflumilast ve Montelukastın Plazmada Analizi İçin Yeni Bir Biyoanalitik Yöntem Geliştirilmesi ve Farmakokinetik Parametrelerinin Hesaplanması, 2021 - 2022
Gazioğlu I., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tiyazolidin halkası içeren yeni sülfonamit türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi, Proje no:20200302E, 2020 - 2021
Gazioğlu I., Yüksel Mayda P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, p-Sinefrin Alkaloitinin mikrobiyal biyotansformasyonu ile oluşan yeni metabolitlerin analitik yöntemlerle tayini, izolasyonu ve anti-diyabetik aktivitelerinin belirlenmesi, Proje no: 20200307, 2020 - 2021
Gazioğlu I., Yüksel Mayda P., Günaydın Akyıldız A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karvon, karvakrol ve kamforun Aspergillus flavus ile biyotransformasyonuyla oluşan metabolitlerin analitik yöntemlerle tayini ve sitotoksik aktivitelerinin belirlenmesi, Proje no: E11.2019/2, 2020 - 2021
Özalp Ş., Mammadlı N., Gazioğlu I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyomimetrik Peptitlerin süt dişlerinde oluşturulmuş yapay çürüküzerindeki reminalize edici etkilerinin mikrotomografi ile üç bıyutlugörüntüleri üzerinden değerlendirilmesi, 2019 - 2021
Özalp Ş., Mammadlı N., Gazioğlu I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyomimetik peptidlerin süt dişlerindeki yapay çürük üzerindekiremineralize edici etkisinin SEM-EDX ile kantitatif değerlendirilmesi, 2019 - 2021
Gazioğlu I., Zengin Kurt B., Öztürk D., Yıldırım K., TÜBİTAK Projesi, Hesperidin ve Diosminin Mikrobiyal Biyotransformasyonuyla Oluşan Yeni Metabolitlerin Tayini ve HEK293 Hücre Hattı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2021
Gazioğlu I., Topçu G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sargassum vulgare’den Elde Edilen Sekonder Metabolitlerin Yapılarının Aydinlatilmasi ve Sitotoksik, Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi, 2018 - 2020
GAZİOĞLU I., TUNCABOYLU D. C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nişasta Esasli Jellerin Hazirlanmasi ve PAH Tutucu Sorbent Olarak Kullanilmasi, 2018 - 2019
Gazioğlu I., Öztürk D., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fisetin ve Apigenin Bileşiklerinin Aspergillus flavus ile Fungal Biyotransformasyonları Sonucu Oluşan Metabolitlerin Tayini ve Hep G2 Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2019
Sevgi E., Dağ A., Kızılarslan Hançer Ç., Gazioğlu I., Atasoy S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Lobaria pulmonaria L. (Hoffm.) Türünden Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Ekstrelerdeki Sekonder Metabolitlerin Belirlenmesi ve Sitotoksisitelerinin Tespiti., 2016 - 2019
GAZİOĞLU I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Omega-3 balık yağı preparatlarında poliaromatik hidrokarbonların katı faz ekstraksiyonu ve HPLC ile tayini, 2017 - 2018
ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Timol ve karvakrol’ün yeni karbamat türevlerinin sentezi ve kolinesteraz izoenzimleri üzerine etkileri, 2016 - 2017
GAZİOĞLU I., ZENGİN KURT B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sentezlenen yeni kumarin türevlerinin sıçan karaciğer hücrelerinde aflatoksin inhibisyonu üzerindeki etkisi, 2015 - 2016
GAZİOĞLU I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atriplex hortensis L. bitkisinin HPLC ile fenolik bileşiklerinin tayini, sekonder metabolitlerinin yapı tayini, antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi,, 2013 - 2015
TOPÇU G., GAZİOĞLU I., TÜBİTAK Projesi, Deneysel Multipl Skleroz Modelinde (DAE) MSCOV'un İyileştirici Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Saptanması, 2012 - 2015
GAZİOĞLU I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'deki işlenmiş ve işlenmemiş bazı gıdalardaki Aflatoksin (Toplam Aflatoksin ve Aflatoksin B1) miktarlarının araştırılması,, 2012 - 2013
GAZİOĞLU I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pistacia terebinthus ve P. khinjuk bitkilerinin biyolojik aktiviteleri, yağ asidi analizleri, aflatoksin ve okratoksin tayinleri, 2012 - 2013
GAZİOĞLU I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gıda Örneklerinde Aflatoksin (G1, G2, B1, B2) ve Okratoksin A'nın HPLC Metot Validasyonu ve Miktar Tayinleri, 2011 - 2013
GAZİOĞLU I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Iris albicans Bitkisinden Hazırlanan Ekstraktların Antioksidan ve Antikolinestreraz Aktivitelerinin Belirlenmesi, 2011 - 2012
GAZİOĞLU I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gıdalarda Okratoksin A Miktarlarının Araştırılması-, 2011 - 2012
GAZİOĞLU I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Iris suaveolens'ten Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi, 2008 - 2009

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Kimya Derneği, Üye, 2019 - Devam Ediyor
Society of Toxicology, Üye, 2019 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

BEZMİÂLEM SCİENCE, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2021
ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Ekim 2021
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
ANALYTICAL LETTERS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
Journal of chemical Metrology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2021
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
ChemistrySelect, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2019
Journal of Chemical Metrology, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2019
Chemistry and Biodiversity, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
Natural Product Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
Analytical Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2017
Biological Dviersity and Conservation, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2017
Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016
Tetracycline, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

ABC-2021 International Conference on Analytical and Bioanalytical Methods, Oturum Başkanı, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 2021
BIOTRANS 2021, Katılımcı, Graz, Avusturya, 2021
SOT 2019 58th Annual Meeting, Katılımcı, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 2019
International Balkan Chemistry Congress, Katılımcı, Edirne, Türkiye, 2018
2nd International Congress on Advances in BioScience and Biotechnology (ICABB), Katılımcı, Kraljevo, Sırbistan Ve Karadağ, 2018
EURASIANBIOCHEM 2018, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2018
II. International Conference on Food Chemistry and Technology, Katılımcı, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 2016
The South Central Chapter of Society of Toxicology, Annual Fall Meeting, Katılımcı, Arkansas, Amerika Birleşik Devletleri, 2016
AOAC Annual Meeting & Exposition, Katılımcı, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 2016
Fifth Annual Central Arkansas Undergraduate Summer Research Symposium, Katılımcı, Arkansas, Amerika Birleşik Devletleri, 2016
İVEK, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
31st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Katılımcı, Barcelona, İspanya, 2015
3rd International BAU Drug Design Congress, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
XXIII NMMC & 9th NPCF, Katılımcı, Salerno, İtalya, 2015
The Internatıonal Conference On Scıence, Ecology And Technology, Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2015
Symposium on Euıüşbn Biodiversiğ (SEAB-2O75), Katılımcı, Baku, Azerbaycan, 2015
ISOPS 11th International Syposium on Pharmaceutical Sciences, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2015
3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2015
Proceeding of the XII International Congress of Neuroimmunology, Katılımcı, Mainz, Almanya, 2014
21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2014
14. Ulusal Kromatografi Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2014
The XVII European Conference on Analytical Chemistry, Katılımcı, Warszawa, Polonya, 2013
IUPAC 2013 44th World Chemistry Congress, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2013
7th conference of The World Mycotoxin Forum and XIIIth IUPAC International Symposium on Mycotoxins and and Phyctotoxins, Katılımcı, Rotterdam, Hollanda, 2012
6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Katılımcı, Hatay, Türkiye, 2012
Conference in honour of Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2011
International Symposium on Sekondary Metabolites: Chemical, Biological and Biotechnological Properties, Katılımcı, Denizli, Türkiye, 2011
5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2010
23. Ulusal Kimya Kongresi, Katılımcı, Sivas, Türkiye, 2009
XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2009

Burslar

Yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu, TÜBİTAK, 2016 - 2017

Ödüller

Gazioğlu I., Aziz Sancar Teşvik Ödülü, Tüseb, Ekim 2021