Education Information

Doctorate, Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Analitik Kimya Anabilim Dalı, Turkey 2009 - 2013
Postgraduate, Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Analitik Kimya Anabilim Dalı, Turkey 2007 - 2009
Undergraduate, Trakya University, Fen -Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey 2003 - 2007

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate
German, B1 Intermediate

Dissertations

Doctorate, Gıda örneklerinde aflatoksin (G1, G2, B1, B2) ve okratoksin a'nın HPLC metot validasyonu ve miktar tayinleri, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya , 2013
Postgraduate, Iris suaveolens'ten Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, 2009

Research Areas

Health Sciences, Pharmacology and Therapeutics, Basic Pharmaceutics Sciences, Analytical Chemistry, Life Sciences, Biotechnology, Microbial Biotechnology, Chemistry, Analytical Chemistry, Separation Methods, Bioanalytical Methods, Pharmaceutical Analysis, fluorimetry, Food Analysis, Infrared Spectroscopy, Chromatographic Analysis, Mass Spectroscopy, Magnetic Resonance Spectroscopy, Micro and Semimicro Methods, Sample preparation, Spectroscopical Methods, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Deaprtment Of Basic Pharmaceutical Sciences, 2021 - Continues
Assistant Professor, Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Deaprtment Of Basic Pharmaceutical Sciences, 2018 - 2020
Assistant Professor, Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Deaprtment Of Basic Pharmaceutical Sciences, 2015 - 2018
Research Assistant, Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Deaprtment Of Basic Pharmaceutical Sciences, 2011 - 2015

Academic and Administrative Experience

Rectorate Commissioner, Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Deaprtment Of Basic Pharmaceutical Sciences, 2022 - Continues
Bezmialem Vakıf University, Farmasötik Toksikoloji Ad Başkanı, 2019 - Continues
Bezmialem Vakıf University, 2019 - Continues

Courses

Fenolik Bileşikler ve Glikozitler, Postgraduate, 2021 - 2022
Kozmetik Ürünler ve Toksisiteleri, Postgraduate, 2021 - 2022
Eczacılık Temel Kimya ve Sayısal Bilimler I, Undergraduate, 2021 - 2022
Biyolojik Aktivite Testleri ve Uygulamaları, Doctorate, 2017 - 2018
İlaç Keşfinde Doğal Ürünlerin Önemi ve Hızlı Tarama Yöntemleri, Doctorate, 2017 - 2018
Eczacılık Temel Kimya ve Sayısal Bilimler I, Undergraduate, 2017 - 2018

Jury Memberships

Doctoral Examination, Doctoral Examination, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, August, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, July, 2020
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, June, 2020
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, December, 2019
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, April, 2019
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Pamukkale Üniversitesi, March, 2009

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Gazioğlu I., Tekkeli Ş. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, Astımda Birarada Uygulamaları Olan Roflumilast ve Montelukastın Plazmada Analizi İçin Yeni Bir Biyoanalitik Yöntem Geliştirilmesi ve Farmakokinetik Parametrelerinin Hesaplanması, 2021 - 2022
Gazioğlu I., Zengin Kurt B., Project Supported by Higher Education Institutions, Tiyazolidin halkası içeren yeni sülfonamit türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi, Proje no:20200302E, 2020 - 2021
Gazioğlu I., Yüksel Mayda P., Project Supported by Higher Education Institutions, p-Sinefrin Alkaloitinin mikrobiyal biyotansformasyonu ile oluşan yeni metabolitlerin analitik yöntemlerle tayini, izolasyonu ve anti-diyabetik aktivitelerinin belirlenmesi, Proje no: 20200307, 2020 - 2021
Gazioğlu I., Yüksel Mayda P., Günaydın Akyıldız A., Project Supported by Higher Education Institutions, Karvon, karvakrol ve kamforun Aspergillus flavus ile biyotransformasyonuyla oluşan metabolitlerin analitik yöntemlerle tayini ve sitotoksik aktivitelerinin belirlenmesi, Proje no: E11.2019/2, 2020 - 2021
Özalp Ş., Mammadlı N., Gazioğlu I., Project Supported by Higher Education Institutions, Biyomimetrik Peptitlerin süt dişlerinde oluşturulmuş yapay çürüküzerindeki reminalize edici etkilerinin mikrotomografi ile üç bıyutlugörüntüleri üzerinden değerlendirilmesi, 2019 - 2021
Özalp Ş., Mammadlı N., Gazioğlu I., Project Supported by Higher Education Institutions, Biyomimetik peptidlerin süt dişlerindeki yapay çürük üzerindekiremineralize edici etkisinin SEM-EDX ile kantitatif değerlendirilmesi, 2019 - 2021
Gazioğlu I., Zengin Kurt B., Öztürk D., Yıldırım K., TUBITAK Project, Hesperidin ve Diosminin Mikrobiyal Biyotransformasyonuyla Oluşan Yeni Metabolitlerin Tayini ve HEK293 Hücre Hattı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2021
Gazioğlu I., Topçu G., Project Supported by Higher Education Institutions, Sargassum vulgare’den Elde Edilen Sekonder Metabolitlerin Yapılarının Aydinlatilmasi ve Sitotoksik, Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi, 2018 - 2020
GAZİOĞLU I., TUNCABOYLU D. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, Nişasta Esasli Jellerin Hazirlanmasi ve PAH Tutucu Sorbent Olarak Kullanilmasi, 2018 - 2019
Gazioğlu I., Öztürk D., Zengin Kurt B., Project Supported by Higher Education Institutions, Fisetin ve Apigenin Bileşiklerinin Aspergillus flavus ile Fungal Biyotransformasyonları Sonucu Oluşan Metabolitlerin Tayini ve Hep G2 Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2019
Sevgi E., Dağ A., Kızılarslan Hançer Ç., Gazioğlu I., Atasoy S., Project Supported by Higher Education Institutions, Lobaria pulmonaria L. (Hoffm.) Türünden Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Ekstrelerdeki Sekonder Metabolitlerin Belirlenmesi ve Sitotoksisitelerinin Tespiti., 2016 - 2019
GAZİOĞLU I., Project Supported by Higher Education Institutions, Omega-3 balık yağı preparatlarında poliaromatik hidrokarbonların katı faz ekstraksiyonu ve HPLC ile tayini, 2017 - 2018
GAZİOĞLU I., ZENGİN KURT B., Project Supported by Higher Education Institutions, Timol ve karvakrol’ün yeni karbamat türevlerinin sentezi ve kolinesteraz izoenzimleri üzerine etkileri, 2016 - 2017
GAZİOĞLU I., ZENGİN KURT B., Project Supported by Higher Education Institutions, Sentezlenen yeni kumarin türevlerinin sıçan karaciğer hücrelerinde aflatoksin inhibisyonu üzerindeki etkisi, 2015 - 2016
GAZİOĞLU I., Project Supported by Higher Education Institutions, Atriplex hortensis L. bitkisinin HPLC ile fenolik bileşiklerinin tayini, sekonder metabolitlerinin yapı tayini, antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi,, 2013 - 2015
GAZİOĞLU I., TOPÇU G., TUBITAK Project, Deneysel Multipl Skleroz Modelinde (DAE) MSCOV'un İyileştirici Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Saptanması, 2012 - 2015
GAZİOĞLU I., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye'deki işlenmiş ve işlenmemiş bazı gıdalardaki Aflatoksin (Toplam Aflatoksin ve Aflatoksin B1) miktarlarının araştırılması,, 2012 - 2013
GAZİOĞLU I., Project Supported by Higher Education Institutions, Pistacia terebinthus ve P. khinjuk bitkilerinin biyolojik aktiviteleri, yağ asidi analizleri, aflatoksin ve okratoksin tayinleri, 2012 - 2013
GAZİOĞLU I., Project Supported by Higher Education Institutions, Gıda Örneklerinde Aflatoksin (G1, G2, B1, B2) ve Okratoksin A'nın HPLC Metot Validasyonu ve Miktar Tayinleri, 2011 - 2013
GAZİOĞLU I., Project Supported by Higher Education Institutions, Iris albicans Bitkisinden Hazırlanan Ekstraktların Antioksidan ve Antikolinestreraz Aktivitelerinin Belirlenmesi, 2011 - 2012
GAZİOĞLU I., Project Supported by Higher Education Institutions, Gıdalarda Okratoksin A Miktarlarının Araştırılması-, 2011 - 2012
GAZİOĞLU I., Project Supported by Higher Education Institutions, Iris suaveolens'ten Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi, 2008 - 2009

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Türk Kimya Derneği, Member, 2019 - Continues
Society of Toxicology, Member, 2019 - Continues

Scientific Refereeing

BEZMİÂLEM SCİENCE, National Scientific Refreed Journal, December 2021
ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, November 2021
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Bezmialem Vakıf University, Turkey, October 2021
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, National Scientific Refreed Journal, August 2021
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, Journal Indexed in SCI-E, August 2021
ANALYTICAL LETTERS, Journal Indexed in SCI-E, August 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Journal, March 2021
Journal of chemical Metrology, Other Indexed Journal, January 2021
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, SCI Journal, December 2020
ChemistrySelect, SCI Journal, June 2019
Journal of Chemical Metrology, National Scientific Refreed Journal, May 2019
Chemistry and Biodiversity, SCI Journal, March 2019
Natural Product Research, SCI Journal, May 2018
Analytical Letters, SCI Journal, June 2017
Biological Dviersity and Conservation, National Scientific Refreed Journal, February 2017
Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, SCI Journal, December 2016
Tetracycline, SCI Journal, April 2016

Edit Congress and Symposium Activities

ABC-2021 International Conference on Analytical and Bioanalytical Methods, Session Moderator, Massachusetts, United States Of America, 2021
BIOTRANS 2021, Attendee, Graz, Austria, 2021
SOT 2019 58th Annual Meeting, Attendee, Maryland, United States Of America, 2019
International Balkan Chemistry Congress, Attendee, Edirne, Turkey, 2018
2nd International Congress on Advances in BioScience and Biotechnology (ICABB), Attendee, Kraljevo, Serbia And Montenegro, 2018
EURASIANBIOCHEM 2018, Attendee, Ankara, Turkey, 2018
II. International Conference on Food Chemistry and Technology, Attendee, Nevada, United States Of America, 2016
The South Central Chapter of Society of Toxicology, Annual Fall Meeting, Attendee, Arkansas, United States Of America, 2016
AOAC Annual Meeting & Exposition, Attendee, Texas, United States Of America, 2016
Fifth Annual Central Arkansas Undergraduate Summer Research Symposium, Attendee, Arkansas, United States Of America, 2016
İVEK, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
3rd International BAU Drug Design Congress, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
31st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Attendee, Barcelona, Spain, 2015
XXIII NMMC & 9th NPCF, Attendee, Salerno, Italy, 2015
The Internatıonal Conference On Scıence, Ecology And Technology, Attendee, Vienna, Austria, 2015
Symposium on Euıüşbn Biodiversiğ (SEAB-2O75), Attendee, Baku, Azerbaijan, 2015
ISOPS 11th International Syposium on Pharmaceutical Sciences, Attendee, Ankara, Turkey, 2015
3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2015
Proceeding of the XII International Congress of Neuroimmunology, Attendee, Mainz, Germany, 2014
21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Attendee, Nevşehir, Turkey, 2014
14. Ulusal Kromatografi Kongresi, Attendee, İzmir, Turkey, 2014
IUPAC 2013 44th World Chemistry Congress, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
The XVII European Conference on Analytical Chemistry, Attendee, Warszawa, Poland, 2013
7th conference of The World Mycotoxin Forum and XIIIth IUPAC International Symposium on Mycotoxins and and Phyctotoxins, Attendee, Rotterdam, Netherlands, 2012
6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Attendee, Hatay, Turkey, 2012
International Symposium on Sekondary Metabolites: Chemical, Biological and Biotechnological Properties, Attendee, Denizli, Turkey, 2011
Conference in honour of Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Attendee, Erzurum, Turkey, 2010
23. Ulusal Kimya Kongresi, Attendee, Sivas, Turkey, 2009
XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2009

Citations

Total Citations (WOS):499
h-index (WOS):12

Scholarships

Yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu, TUBITAK, 2016 - 2017

Awards

Gazioğlu I., Aziz Sancar Teşvik Ödülü, Tüseb, October 2021