Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A RARE CASE REPORT ARTERIAL TORTUOSITY SYNDROME

FIRST CONGRESS OF SOUTHEAST EUROPEANPEDIATRICIANS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Sarajevo, Bosna-Hersek, 4 - 06 Ekim 2019, ss.29-30