Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2018 - Devam Ediyor Hesperidin ve Diosminin Mikrobiyal Biyotransformasyonuyla Oluşan Yeni Metabolitlerin Tayini ve HEK293 Hücre Hattı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

 • 2018 - Devam Ediyor Sargassum vulgare’den Elde Edilen Sekonder Metabolitlerin Yapılarının Aydinlatilmasi ve Sitotoksik, Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I. (Yürütücü)

 • 2016 - Devam Ediyor Lobaria pulmonaria L. (Hoffm.) Türünden Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Ekstrelerdeki Sekonder Metabolitlerin Belirlenmesi ve Sitotoksisitelerinin Tespiti.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I. , SEVGİ E. (Yürütücü)

 • 2018 - 2019Nişasta Esasli Jellerin Hazirlanmasi ve PAH Tutucu Sorbent Olarak Kullanilmasi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I.

 • 2018 - 2019Fisetin ve Apigenin Bileşiklerinin Aspergillus flavus ile Fungal Biyotransformasyonları Sonucu Oluşan Metabolitlerin Tayini ve Hep G2 Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I. (Yürütücü)

 • 2017 - 2018Omega-3 balık yağı preparatlarında poliaromatik hidrokarbonların katı faz ekstraksiyonu ve HPLC ile tayini

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I. (Yürütücü)

 • 2013 - 2015Atriplex hortensis L. bitkisinin HPLC ile fenolik bileşiklerinin tayini, sekonder metabolitlerinin yapı tayini, antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi,

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I.

 • 2012 - 2015Deneysel Multipl Skleroz Modelinde (DAE) MSCOV'un İyileştirici Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Saptanması

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G. , GAZİOĞLU I.

 • 2012 - 2013Türkiye'deki işlenmiş ve işlenmemiş bazı gıdalardaki Aflatoksin (Toplam Aflatoksin ve Aflatoksin B1) miktarlarının araştırılması,

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I.

 • 2012 - 2013Pistacia terebinthus ve P. khinjuk bitkilerinin biyolojik aktiviteleri, yağ asidi analizleri, aflatoksin ve okratoksin tayinleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I.

 • 2011 - 2013Gıda Örneklerinde Aflatoksin (G1, G2, B1, B2) ve Okratoksin A'nın HPLC Metot Validasyonu ve Miktar Tayinleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I. (Yürütücü)

 • 2011 - 2012Iris albicans Bitkisinden Hazırlanan Ekstraktların Antioksidan ve Antikolinestreraz Aktivitelerinin Belirlenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I.

 • 2011 - 2012Gıdalarda Okratoksin A Miktarlarının Araştırılması-

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I.

 • 2008 - 2009Iris suaveolens'ten Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I. (Yürütücü)