Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Fen -Edebiyat Fakültesi, Kimya, 2003-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Gıda örneklerinde aflatoksin (G1, G2, B1, B2) ve okratoksin a'nın HPLC metot validasyonu ve miktar tayinleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Kasım, 2013.
Yüksek Lisans, "Iris suaveolens'ten Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Haziran, 2009.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü