Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık, 2015 - 2018
Arş.Gör., BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2011 - 2015
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Ders ve Sınav Programı Komisyonu, , 26.03.2019 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , , 26.03.2019 - Devam Ediyor
Mezuniyet Komisyonu, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , , 26.03.2019 - Devam Ediyor
ADEK Komisyonu Üyesi, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , , 20.03.2019 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Mikrobiyal Transformasyonlar, Doktora, 2017-2018
Fenolik Bileşikler ve Glikozitler, Yüksek Lisans, 2017-2018
İlaç Keşfinde Doğal Ürünlerin Önemi ve Hızlı Tarama Yöntemleri, Doktora, 2017-2018
Eczacılık Temel Kimya ve Sayısal Bilimler I, Lisans, 2017-2018
Analitik Kimya, Lisans, 2017-2018
Biyolojik Aktivite Testleri ve Uygulamaları, Doktora, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A. Çakır, "Sargassum vulgare’den Elde Edilen Sekonder Metabolitlerin Yapılarının Tayini ve Sitotoksik, Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi", BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Nisan, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Pamukkale Üniversitesi, Mart, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü