Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri

 • Eczacılık

 • Temel Eczacılık Bilimleri

 • Analitik Kimya

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoteknoloji

 • Mikrobiyal Biyoteknoloji

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Ayırma Teknikleri

 • Biyoanalitik Yöntemler

 • Farmasötik Analizler

 • Florimetri

 • Gıda Analizleri

 • Infrared Spektroskopisi

 • Kromatografi

 • Kütle Spektroskopisi

 • Magnetik Rezonans Spektroskopisi

 • Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri

 • Örnek hazırlama

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Temel Bilimler