Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Psychogenic Respiratory Behaviour in Children

Royal College of Paediatrics and Child Health, 9th Europaediatrics Congress, Dublin, İrlanda, 13 - 15 Haziran 2019

Çocuklarda psikojenik solunum davranışlarının değerlendirilmesi

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019