Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OLGU SUNUMUİZOLE TALUS SUBAKUT OSTEOMYELİTİ SONRASI GELİŞEN AYAKBİLEĞİ SEPTİK ARTRİT

24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 November 2014