Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Şubat 2021 ANNALS OF ANIMAL SCIENCE

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Kasım 2020 APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Nisan 2018 JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACY (ONLINE)

    Hakemli Bilimsel Dergi