Announcements & Documents

Organik İlaç Bileşiklerinin Adandırlılması
Lecture Note
12/22/2019
Organik Kimya - 1 - (2. Kısım)
Lecture Note
12/22/2019
Organik Kimyaya Giriş
Lecture Note
12/22/2019
Ankara Üniv - Farmasötik Kimya Kitap
Lecture Note
12/22/2019
Anadolu Üniv - Farmasötik Kimya Kitap
Lecture Note
12/22/2019
Janice Gorzynski Smith - Organik Kimya
Lecture Note
12/22/2019
Farmasötik Kimya Pratikleri
Lecture Note
12/22/2019
Organik Kimya - 2
Lecture Note
12/22/2019
Organik Kimya - 1 (1. Kısım)
Lecture Note
12/22/2019
Organik Reaksiyonlar
Lecture Note
12/22/2019
Organik Sentezler
Lecture Note
12/22/2019