Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hava yollarında hareketli bir yabancı cisim: olgu sunumu

Çocuk göğüs hastalıkları 2. kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2017, ss.71