Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hava yollarında hareketli bir yabancı cisim: olgu sunumu

Çocuk göğüs hastalıkları 2. kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2017, ss.71