Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Doktor

    Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

  • 2010 - 2014 Araştırma Görevlisi Dr.

    Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

  • 2009 - 2010 Araştırma Görevlisi Dr.

    Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği