Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Grateloupia turuturu ekstrelerinin anti-bakteriyel ve anti-fungal aktivitesi

7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES, Samsun, Turkey, 19 - 20 May 2022, pp.1-5

Sağlık Çalışanlarında İnaktif COVID-19 Aşısına Karşı Hümoral İmmun Yanıtın Değerlendirilmesi

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 March 2022 Sustainable Development

Hastanede Staphylococcusaureus Taşıyıcılığı Araştırılması: Nokta Prevelans Çalışması

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 28 - 31 March 2018

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalarda Kolonizasyonun Araştırılması ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2017 ) Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAİNFEKSİYON/KOLONİZASYON YÖNÜNDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN DAĞILIMI

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2017 ) Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Transfüzyon İle Bulaşan Enfeksiyonlar: Günümüz ve Geleceği

in: Transfüzyon Mikrobiyolojisi, Mustafa Altındiş, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.1-18, 2022 Sustainable Development

Bakteriyolojiye Giriş

in: Diş Hekimliği Öğrencileri İçin Tıbbi Mikrobiyoloji, Özmen Pelin, Çalışkan Reyhan, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.1-11, 2022

Genel İmmünoloji

in: Sağlık Bilimleri için Mikrobiyoloji, Ömer Küçükbasmacı, Gökhan Aygün, Mert Ahmet Kuşkucu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.21-47, 2019