Lect.GÜLŞAH ZENGİN


Facult of Health Sciences, Department of Ergotherapy


Research Areas: Health Sciences


Names in Publications: Zengin Gülşah

Metrics

Publication

43

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Doctorate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi A.B.D., Turkey

2018 - 2020

2018 - 2020

Postgraduate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi A.B.D., Turkey

2014 - 2018

2014 - 2018

Undergraduate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Turkey

Dissertations

2020

2020

Postgraduate

Madde kullanım bozukluğu görülen şizofrenili bireylerde davranış ve becerilerin duyusal işlemleme süreçleriyle ilişkisinin incelenmesi

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Biruni Üniversitesi

2019

2019

Otizmde Zihin Kuramı Eğitimi

Vocational Training

Bilge Çocuk

2019

2019

Normal Gelişim ve Otizmli Çocuklarda İletişim İşlevleri ve Oyun Süreçleri Eğitimi

Vocational Training

Bilge Çocuk

2019

2019

Duyusal İşlem Bozukluklarında Duyu Bütünlüğü Tedavisi I Eğitimi

Vocational Training

Biruni Üniversitesi

2018

2018

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) Değerlendirici Öğrenci Eğitimi

Health&Medicine

2017

2017

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulama Eğitimi

Vocational Course

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Lecturer

Bezmialem Vakıf University, Facult Of Health Sciences, Department Of Ergotherapy

2021 - 2022

2021 - 2022

Lecturer

Nevsehir Haci Bektas Veli University, Kozaklı Vocatıonal School, Department Of Therapy And Rehabılıtatıon

2019 - 2021

2019 - 2021

Research Assistant

Biruni University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Ergotherapy

Managerial Experience

2021 - 2022

2021 - 2022

Head of Department

Nevsehir Haci Bektas Veli University, Kozaklı Vocatıonal School, Department Of Therapy And Rehabılıtatıon

Courses

Undergraduate

Undergraduate

PSYCHIATRY

Associate Degree

Associate Degree

Undergraduate

Undergraduate

PROBLEM-BASED OCCUPATIONAL THERAPY APPLICATIONS

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Associate Degree

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Zengin G., Öksüz Ç.

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.10, no.3, pp.81-88, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Otizmli Çocukların Annelerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri Üzerine Etkisi

Önal G., Zengin G., Döğer S. S.

Journal of Social Research and Behavioral Sciences, vol.8, no.16, pp.611-623, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Ergenlerin Covid-19 Korkusunun Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Döğer S. S. , Zengin G., Önal G.

Journal of Social Research and Behavioral Sciences, vol.8, no.16, pp.624-637, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2022

2022

Kanserli Çocukların Annelerinin Başa Çıkma Davranışlarının İncelenmesi

Önal G., Döğer S. S. , Zengin G.

Journal of Social Research and Behavioral Sciences, vol.8, no.16, pp.638-650, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2022

2022

Şizofrenili Bir Bireyde Yaratıcı Beceriler Modeline Göre Geliştirilen Duyu Bütünleme Temelli Ergoterapi Müdahale Programı: Olgu Sunumu

Zengin G., Yazıcı M. R. , Huri M.

International Journal of Disabilities Sports & Health Sciences, vol.5, no.1, pp.66-74, 2022 (Scopus) identifier

2021

2021

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Ergoterapi

Zengin G.

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.9, no.2, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Şizofrenili Bireylerde Okupasyonel Adaptasyon Müdahalesinin Etkinliğinin İncelenmesi

Zengin G., Huri M.

12. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 13 November 2022

2022

2022

Ergenlerin Covid-19 Korkusunun Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerine Etkisininİncelenmesi

Döğer S. S. , Zengin G., Önal G.

Uluslararası Çocuk ve Ergen Travma Kongresi, İzmir, Turkey, 24 March 2022 Sustainable Development

2021

2021

COVİD-19 PANDEMİSİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKTİVİTE VE ROL DENGESİNİN İNCELENMESİ

ZENGİN G., ÖNAL G.

Uluslararası Kapadokya Salgın Dönemleri Kongresi, Turkey, 31 May - 01 July 2021

2021

2021

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Görsel Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Sistematik Bir Derleme

Kuzu S. Y. , ZENGİN G., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

El Rehabilitasyonunda Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Yapılmış Teknoloji Temelli Uygulamaların İncelenmesi

Çatı H., ZENGİN G., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Uyku Problemlerinin İncelenmesi: Sistematik Bir Derleme

Kara S. H. , ZENGİN G., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

AFAD Ekiplerinin Sosyal Katılımları ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Keskin A., ZENGİN G., KAYA EVSEN S., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

Şizofrenili Bireylerde Sosyal Beceri Eğitiminin Etkinliği Üzerine Sistematik Bir Derleme

Kayhan S. E. , ZENGİN G., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021

2021

2021

Pandemi Sürecinde Ergoterapi Eğitiminin Çevrimiçi Uygulamasına Öğrencilerin Bakış Açılarının SWOT Analizi İle İncelenmesi

BAYSAL A., ZENGİN G., AKEL S., YAZICI M. R. , YILDIRIM K., UĞURLU Ü., et al.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

Serebral Palsili Çocuklarda Hedefe Yönelik/ Fonksiyonel Tedavilerin Etkinliğinin İncelenmesi

Punar K., ZENGİN G., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

COVİD-19 Pandemi Sürecinde Ergoterapi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı ile Okupasyonel Denge Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ata A., ZENGİN G., KAYA EVSEN S., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

Ekstansör Tendon Rehabilitasyonunda Kullanılan Rehabilitasyon Tekniklerinin Etkinliği Üzerine Sistematik Bir Derleme

Ergenekon D. N. , ZENGİN G., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

Obeziteli Bireylerde Mesleki Rehabilitasyonun Etkinliğinin İncelenmesi

Mayi B. S. , KAYA EVSEN S., ZENGİN G., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

COVİD-19 Pandemisinde Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Okupasyonel Yeterlikleri İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Demir A., ZENGİN G., KAYA EVSEN S., KAYIHAN H.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.9

2021

2021

Serebral Palsili Çocuklarda Duyusal İşlemleme Tedavisinin Okupasyonel Performans ve Katılıma Etkisi: Pilot Çalışma

ZENGİN G., HURİ M.

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 26 February 2021

Books & Book Chapters

2022

2022

Aylara Göre Okupasyonel Gelişim

ZENGİN G., YAZICI M. R.

in: Büyüme ve Gelişim, AKYÜREK GÖKÇEN, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.321-342, 2022

2021

2021

Duyu-Algı-Motor Gelişiminden Sorumlu Temel Yapılar

ÖNAL G., ZENGİN G., KAYIHAN H.

in: Otizm Spektrum Bozukluğunda Duyu-Algı-Motor Sorunlar ve Müdahale Süreci, Yanardağ Mehmet, Huri Meral, Editor, Alparslan Otizm Vakfı Yayınları, Sakarya, pp.76-107, 2021

2021

2021

ERGOTERAPİDE (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) TEMEL KAVRAMLAR VE PRENSİPLER

ÖNAL G., ZENGİN G.

in: 750. Yıl Hünkâr Hacı Bektaş Veli anma ve armağan kitabı, Çolakoğlu Mustafa Hilmi, Öztürk Şahlan, Becit İşçitürk Gökçe, Editor, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları, Nevşehir, pp.375-380, 2021

2021

2021

Ergoterapi ve Ruh Sağlığı

ZENGİN G., ABAOĞLU H.

in: Sağlık ve İyi Olmanın Geliştirilmesinde Ergoterapi, KAYIHAN HÜLYA, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.205-218, 2021

2021

2021

Toplum Sağlığında Ergoterapi

ZENGİN G.

in: Sağlık ve İyi Olmanın Geliştirilmesinde Ergoterapi, KAYIHAN HÜLYA, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.177-194, 2021

2021

2021

Koruyucu Yaklaşımlarda Maneviyatın (Spiritualitenin) Önemi

ÖNAL G., ZENGİN G.

in: Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler, GONCA BUNİM, GÖKÇEN AKYÜREK, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.79-92, 2021

2021

2021

İşe Geri Dönüş Programlarına Atama ve/ veya Engellilik Yardımlarına Yönelik Engellilik Değerlendirmesinde Fonksiyonellik Ölçümü için ICF Çekirdek Setlerinin Seçimi

ZENGİN G.

in: Mesleki Rehabilitasyon ve Engellilik Değerlendirmesi El Kitabı, Uyanık Mine, Önal Gözde, Kolit Zeynep, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.413-435, 2021

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

Member

Scientific Refereeing

May 2022

May 2022

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES

National Scientific Refreed Journal

March 2022

March 2022

BRITISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY

Journal Indexed in SCI-E

February 2022

February 2022

AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY

SCI Journal

December 2021

December 2021

BRITISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY

Journal Indexed in SCI-ECongress and Symposium Activities

12 November 2022 - 13 November 2022

12 November 2022 - 13 November 2022

12th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium

Attendee

Antalya-Turkey

08 November 2022 - 08 November 2022

08 November 2022 - 08 November 2022

Audience

İstanbul-Turkey

10 June 2022 - 12 June 2022

10 June 2022 - 12 June 2022

Attendee

Antalya-Turkey

16 May 2022 - 18 May 2022

16 May 2022 - 18 May 2022

Attendee

Sinop-Turkey

24 March 2022 - 26 March 2022

24 March 2022 - 26 March 2022

Attendee

İzmir-Turkey

03 October 2021 - 07 October 2021

03 October 2021 - 07 October 2021

25th World Congress of Neurology

Attendee

Rome-Italy

11 September 2021 - 12 September 2021

11 September 2021 - 12 September 2021

2. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS

Attendee

İstanbul-Turkey

31 May 2021 - 02 June 2021

31 May 2021 - 02 June 2021

Attendee

Nevşehir-Turkey

24 April 2021 - 26 April 2021

24 April 2021 - 26 April 2021

Invited Speaker

Ankara-Turkey

26 January 2021 - 28 January 2021

26 January 2021 - 28 January 2021

Attendee

Ankara-Turkey

25 November 2020 - 28 November 2020

25 November 2020 - 28 November 2020

32nd  European Academy of Childhood Disability Annual Meeting 2020

Attendee

Poznan-Poland

04 June 2020 - 06 June 2020

04 June 2020 - 06 June 2020

Attendee

Burdur-Turkey

05 December 2019 - 06 December 2019

05 December 2019 - 06 December 2019

Attendee

İstanbul-Turkey

30 April 2019 - 30 April 2019

30 April 2019 - 30 April 2019

Bezmialem Vakıf Üniversitesi “Deneyimlerle Ergoterapiye Dair Sempozyumu”

Audience

İstanbul-Turkey

26 April 2019 - 26 April 2019

26 April 2019 - 26 April 2019

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

21 April 2019 - 23 April 2019

21 April 2019 - 23 April 2019

Attendee

Ankara-Turkey

12 April 2019 - 13 April 2019

12 April 2019 - 13 April 2019

Audience

İstanbul-Turkey

10 May 2018 - 11 May 2018

10 May 2018 - 11 May 2018

Audience

Ankara-Turkey

12 April 2018 - 12 April 2018

12 April 2018 - 12 April 2018

Audience

Ankara-Turkey

09 March 2018 - 09 March 2018

09 March 2018 - 09 March 2018

Audience

Ankara-Turkey

15 November 2017 - 15 November 2017

15 November 2017 - 15 November 2017

Audience

Ankara-Turkey

31 May 2017 - 02 June 2017

31 May 2017 - 02 June 2017

Sustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

21 April 2016 - 22 April 2016

21 April 2016 - 22 April 2016

Audience

Ankara-Turkey

11 April 2015 - 12 April 2015

11 April 2015 - 12 April 2015

Audience

Ankara-Turkey

Invited Talks

December 2022

December 2022

Seminar

-Turkey

May 2022

May 2022

Ergoterapide Mesleğe İlk Adım

Conference

Üsküdar Üniversitesi-Turkey

November 2021

November 2021

Conference

Bartın Üniversitesi-Turkey

May 2021

May 2021

Seminar

-Turkey

April 2019

April 2019

Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım

Seminar

Üsküdar Üniversitesi-Turkey