Education Information

Education Information

  • 1999 - 2005 Doctorate

    Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilimdalı, Turkey

  • 1993 - 1998 Undergraduate

    İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turkey