Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of end-stage renal disease on psychological status and quality of life

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.58, ss.1316-1321, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of Neuroleptic Malignant Syndrome with Electroconvulsive Therapy in an Adolescent with Psychosis

JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.26, ss.179-180, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical features and comorbid psychiatric disorders in children and adolescents with trichotillomania: a clinical sample

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.248-256, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Risperidone use in preschool children with aggressive and destructive behavioral symptoms

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, ss.212-219, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

From Poster Presentation to Publication: National Congress of Child and Adolescent Psychiatry

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.52, ss.111-116, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Case report: An extreme homicide-suicide by a 12-year-old girl

AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR, cilt.21, ss.110-112, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

3240 mg long acting methylphenidate intake for suicide attempt

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.15, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Possible predictors of hospitalization for adolescents with conduct disorder seen in psychiatric emergency service

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.28, ss.301-308, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characteristics of Pediatric Psychiatric Emergency Population in a Mental Health Hospital

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.14, ss.123-130, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DSM V Sonrası Sınırsız Toplumsal Katılım Bozukluğu ve Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, cilt.8, ss.68-74, 2015 (Hakemsiz Dergi)

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU İLE İLİŞKİLİ BİR NÖROFİBROMATOZİSTİP 1 OLGUSU

Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.61-63, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye deki ortopedi ve travmatoloji dergilerindekaynak kullanım hataları

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, cilt.37, ss.319-322, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Premenstrual Syndrome and Supporting Factors in Adolescent Girls.

The International Association for Adolescent Health: 11th World Congress on Adolescent Health, 27 - 29 Ekim 2017

Perception of Mensturation Differencies and Life Quality of Adolescent Girls.

The International Association for Adolescent Health: 11th World Congress on Adolescent Health, 27 - 29 Ekim 2017

Clinical Presentation, Comorbidity and Differential Diagnosis in PediatricBipolar Disorder

9th International Congress on Psychopharmacology 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology Abstracts, 26 - 30 Nisan 2017, cilt.27, ss.216-319

A Case Report Of A Psychotic Girl With Olfactory Hallucination And Cyst InHer Brain

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

The Relationship Of Life Quality With Selective Eating And Sleep Problems In Preschool Aged Autism Spectrum Disorder

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 Mayıs 2013 - 13 Mayıs 2017

Electroconvulsive Therapy In A Pregnant Adolescent : A Case Report

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

A Case Report Reviewing The Etiologic Factors Of Adolescent Suicide AttemptWith Hanging

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

Quality Of Life In Parents’ Of Children Wıth Specific Learning Disorder And EffectOf Comorbidity

27th TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

Profile Of Syrian Refugees From Inpatient Child And Adolescent Mental Health Service

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

A Syrian, Adolescent Refugee Girl With Multiple Trauma : A Case Report

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

The impact of Juvenile Systemic Lupus Erythematosus onpsycho-social status

Proceedings of the 23 Paediatric RheumatologyEuropean Society Congress: part t, 28 Eylül 2016 - 01 Ekim 2017, cilt.15 identifier

Çocuk ve ergen yataklı servisinde lityum kullanılan hastaların klinik özellikleri

26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

son dönem böbrek yetmezliği olan çocuk ve ergenlerde yaşam kalitesi ve depresyon anksiyete komorbiditesi

26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

sentetik kannabinoid çekilme döneminde görülen deliryum rabdomiyoliz ve toksik hepatit bir olgu sunumu

26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016, cilt.23

postpartum psikoz

26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016, cilt.23

Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımına Çok Yönlü BakışBağımlılığın Nörobiyolojisi

26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016, cilt.23

adölesans dönemde bir dissosiyatif kimlik bozukluğu vakasının yataklı serviste tedavisi

26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016, cilt.23

uyarılara rağmen taburculuk bir çocuk ergen servisi deneyimi

26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016, cilt.23, ss.156-157

Suicide attempt with short acting methyphenidate a case report

7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium On Child and Adolescent Psychopharmacology, 15 - 19 Nisan 2015, cilt.25, ss.241

Treatment of Neuroleptic Malignant Syndrome with Electroconvulsive Therapy in an Adolescent with Psychosis

7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15 - 19 Nisan 2015, cilt.25, ss.481

Experience of Paliperidone in a Small Sample of Adolescent Inpatients

7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, cilt.25, ss.126

Autism Comorbid psychiatric disorders and clinical characteristics in children and adolescents with Obsessive compulsive disorder a Turkish referred sample

6th International congress on psychopharmacology & 2nd International symposium on child and adolescent psychopharmacology, 16 - 20 Nisan 2014

Mutlu C Ozdemir M Yorbik O Kilicoglu AGPredictors of hospitalization for conduct disorder in adolescents seen in emergency room

6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 16 - 20 Nisan 2014, cilt.24, ss.262

Ayrılık Kaygısı

İstanbul Psikanaliz Derneği(Uluslararası Psikanaliz Birliği)2013 Yılı Etkinlikleri 5. Bursa Psikanaliz Günleri“Kaygı”, Bursa, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2013

Serebral Palsi

Bilkent Üniversitesi Serebral Palsi Paneli, Ankara, Türkiye, 03 Aralık 2013

The characteristics of child and adolescent inpatients in a mental health hospital

5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 1. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.23, ss.274

Methylphenidate for Suicide Attempt

15th International Congress of ESCAP-European Society for Child and Adolescent Psychiatry, 6 - 10 Temmuz 2013, cilt.22, ss.309

8 12 Yaş Grubu Çocuklarda Enürezis Nokturna nın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2013

Anoreksiya Nervoza Dört Olgu Üzerinden Eş Tanı Değerlendirmesi

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2013

Does psychiatric emergency service or outpatient clinic

IACAPAP 2012-20th World Congress, 21 - 25 Temmuz 2012, cilt.60, ss.238

Risperidone use in preschool children with destructive behaviour problems

IACAPAP 2012-20th World Congress, Paris, Fransa, 21 - 25 Temmuz 2012, cilt.60, ss.153

Çocukluk Çağında Trikotilomani Olgu Serisi

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2012, ss.66-67

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi ve Yeterlik Kurulu

18. ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Oyun Döneminde İletişim Bozuklukları

Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İşeri Elvan, Güney Esra, Taş Torun Yasemin, Editör, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Ankara, ss.381-398, 2018

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu ve Tekrarlayıcı Hareket Bozukluğu

Nörogelişimsel Bozukluklar, Nahit Motavallı Mukaddes, Eyüp Sabri Ercan, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.367-378, 2018