Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Patlayıcı Madde Yaralanmalarında Travmatik Beyin Hasarı

Türk Nöroşirurji derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018