Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Should we worry about the eyes of celiac patients?

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.30, sa.5, ss.886-890, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Iron parameters, pro-hepcidin and soluble transferrin receptor levels in obese children

MINERVA PEDIATRICA, cilt.72, sa.3, ss.175-181, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A child with bilateral multiple renal cysts presenting with ascites and pleural effusion: Answers.

Pediatric nephrology (Berlin, Germany), cilt.34, ss.1543-1544, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Clinical significance of low transaminase levels in children with inflammatory bowel disease

WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.15, sa.2, ss.143-147, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Frequency of Lysosomal Acid Lipase Deficiency in Children With Unexplained Liver Disease

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.68, sa.3, ss.371-376, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical findings, child and mother psychosocial status in functional constipation

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.28, sa.6, ss.465-470, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Teething and affecting factors: experiences from Turkey.

Minerva pediatrica, cilt.68, ss.427-434, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Paediatric Halitosis and Helicobacter pylori Infection.

Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP, cilt.22, ss.27-30, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vitamin D Deficiency in Children and Adolescents

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.4, sa.1, ss.25-29, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Supernumerary nipple: Should we be alert?

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.52, sa.4, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Puffy Feet in an 11-month-old Infant: A Quiz

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA, cilt.89, sa.6, ss.668, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Moderate hypernatremic dehydration in newborn infants: Retrospective evaluation of 64 cases

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.20, sa.6, ss.449-452, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is rug shampoo forgotten but continuing risk factor for Kawasaki disease?

MEDICAL HYPOTHESES, cilt.68, sa.6, ss.1416-1417, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Cause of Ascites: Eosinophilic Gastroenteritis

The Journal of Pediatric Research, cilt.7, sa.3, ss.264-266, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Coexistence of Autoimmune Pancreatitis andCrohn’s Disease in an Adolescent Case

Medeniyet Medical Journal, cilt.35, sa.1, ss.62-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A case of very late diagnosed pediatric gastric trichobezoarÇok geç tanı almış bir gastrik trikobezoar olgu sunumu

Turkish Asssociation of Pediatric Surgeons, cilt.34, sa.2, ss.75-78, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Acute Pancreatitis Associated with Rotavirus Infection and Review of The Literature

İstanbul Medical Journal, cilt.21, sa.1, ss.78-81, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is low FODMAP diet effective in children with irritable bowel syndrome?

NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, cilt.7, sa.5, ss.433-437, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Relationships of Cardiac Structures and Functions with Adiponectin, C-Reactive Protein, and Interleukin-6 Levels in Obese Children

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.8, sa.2, ss.37-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nörolojik Sorunlu Çocuk Beslenmesi

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci, cilt.13, sa.3, ss.201-205, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neonatal Cholestasis as Initial Presentation of Portosystemic Shunt: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEPATOLOGY, cilt.6, sa.4, ss.331-334, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mesane İşlev Bozukluklarına Eşlik Eden Kabızlığın Tedavisi

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi-Journal of Pediatric Surgery, cilt.6, sa.2, ss.109-115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case of Crohn’s Disease Admitted with Acute Abdomen Pain

Medical Science and Discovery, cilt.3, sa.3, ss.109-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Abernethy Malformation: A Rare Cause of Congenital Extrahepatic Portacaval Shunt

Turkish Journal of Pediatric Disease, cilt.10, sa.1, ss.53-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Lenfadenit (PFAPA): Tekrarlayan Ateşin Önemli Bir Nedeni

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.187-190, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nadir Bir Siklik Kusma Nedeni Olarak Ailesel Akdeniz Ateşi

8. Çocuk Dostaları Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mart 2020

Kolanjitin Nadir Bir Nedeni: Caroli Hastalığı.

7. Çocuk Dostaları Kongresi., Türkiye, 7 - 09 Mart 2019

Steatorenin Nadir Bir Nedeni: Pankreas Hipoplazisi

7. Çocuk Dostaları Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019

Hematemezle başvuran lenfoma olgusu

4. Genç pediatristler kongresi, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Asitin nadir bir nedeni: Eozinofilik Gastroenterit.

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi ., Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Fonksiyonel GİS hastalıkları ve ilişkili psikososyal faktörler

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Çölyak Hastası Çocuklarda MikroRNA Ekspresyon Profillemesi.

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Kronik kabızılığı olan çocuklarda çölyak hastalığı sıklığı.

7th International Trakya Family Medicine Congress, 21 - 25 Mart 2018

Piyüriden Crohn Hastalığı Tanısına.

6. Çocuk Dostları Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Mart 2018

Neonatal Kolestazın Nadir Bir Nedeni: Aagenaes Sendromu.

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, Türkiye, 01 Haziran 2017

Eklem Tutulumlarının Bağırsak Hastalığı İle İlişkisi.

Olgularla Pediatride Konsültasyon Kültürü-II. Genel Pediatriden Çocuk Gastroenterolojiye, Türkiye, 31 Mayıs 2017

Evaluation of psychological situations, quality of life and parental attitudes of children with celiac disease

ESPGHAN 50thAnnual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 10 - 13 Mayıs 2017, cilt.64, ss.1-1017

Clinical findings in children with functional constipation, evaluation of life quality, psychosocial status of patients and parents

ESPGHAN 50thAnnual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 10 - 13 Mayıs 2017, cilt.64

One more extraintestinal manifestation of coeliac disease: retina?

ESPGHAN 50thAnnual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 10 - 13 Mayıs 2017, cilt.64, ss.1-1017

Çölyak Hastalarının Retinal Tutulum Açısından Değerlendirilmesi.

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Neonatal kolestazın nadir bir nedeni: İntrahepatik portosistemik şant.

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Akut Karın Tablosuyla Başvuran Crohn Hastalığı Olgusu.

Çocuk Gastroenteroloji Güncelleme Toplantısı, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Gıda Güvenliği ve Gıda Kaynaklı Hastalıklar

Çocuklarda A’dan Z’ye Beslenme, Prof. Dr. Ozan ÖZKAYA, Doç. Dr. Murat SÜTÇÜ, Dr. Öğr. Üyesi Halil Uğur HATİPOĞLU, Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.147-159, 2020