Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Efficacy of bone marrow-stimulating technique in rotator cuff repair.

Journal of shoulder and elbow surgery, vol.26, no.8, pp.1360-1366, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Safety of modified Stoppa approach for Ganz periacetabular osteotomy: A preliminary cadaveric study

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.50, no.4, pp.409-414, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Acetabular dysplasia may be related to global joint hyperlaxity

INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS, vol.40, no.5, pp.885-889, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Results of closing wedge osteotomy in the treatment of sagittal imbalance due to ankylosing spondylitis

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.50, no.1, pp.63-68, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Comparison of two types of proximal femoral hails in the treatment of intertrochanteric femur fractures

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.21, no.5, pp.385-391, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Treatment of unusual proximal humeral fractures using unilateral external fixator: a case series

European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, vol.25, no.4, pp.683-687, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bilateral complete-type discoid meniscus

Bezmialem Science, vol.3, no.3, pp.83-86, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bilateral Complete-type Medial Discoid Meniscus

BEZMIALEM SCIENCE, vol.3, no.3, pp.83-86, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Differences between the alpha angles measured manually and digitally frompaediatric hip ultrasonograms

European Journal Of Orthopaedic Surgery And Traumatology, vol.25, no.5, pp.885-8, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalça artroskopisi sonrası komplikasyonlar

Turkiye Klinikleri J Orthop Traumatol-Special Topics, vol.8, no.1, pp.109-114, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Enfeksiyon-iki aşamalı revizyon

TOTBİD Dergisi, vol.14, no.2, pp.124-131, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Enfekte Protez Revizyonu

Turkiye Klinikleri J Orthop Traumatol-Special Topics, vol.7, no.3, pp.64-69, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Kapitellum ve humerus alt ucunun koronal plan kırıkları

TOTBİD Dergisi, no.12, pp.35-42, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Suture anchor tenodesis in repair of distal Achilles tendon injuries

European Journal Of Orthopaedic Surgery And Traumatology, vol.24, pp.117-122, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Limited laminotomy and selective decompression in degenerative lumbar stenosis

Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.22, no.2, pp.119-126, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ayak bileği ve ayak deformitelerinin İlizarov yöntemi ile tedavisi

TOTBİD Dergisi, vol.9, no.4, pp.213-250, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Enfekte artroplastide tanı: Kanıta dayalı analiz ışığında güncel uygulamalar

14. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2018

BIOMECHANICAL COMPARISON OF THREE DIFFERENT PLATE CONFIGURATION FOR CLAVICLE MIDSHAFT FRACTURE FIXATION

SECEC-ESSSE CONGRESS(EUROPEAN SOCIETY FOR SURGERY OF THE SHOULDER AND THE ELBOW), 13 - 16 September 2017

Total Diz Artroplastisinde Turnike Kullanımı Gereksizdir

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017

Enfeksiyon Profilaksisi

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017

Direkt anterior yaklaşım

10. Ulusal Artroplasti Kongresi, Antalya, Turkey, 30 March - 02 April 2017

DVT önlemleri nörolojik ve psikolojik durum değerlendirilmesi

13. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

Periprostetik kemik kırıklarında ve kayıplarında fibular strut otogreft kullanımı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinde orta dönem sonuçlarımız

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

OXFORD FAZ3 UNİKONDİLER DİZ ARTROPLASTİSİNDE ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ

25.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

PERİPROSTETİK KEMİK KIRIKLARINDA VE KAYIPLARINDA FİBULA STRUT OTOGREFT KULLANIMI

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

OLGU SUNUMUİZOLE TALUS SUBAKUT OSTEOMYELİTİ SONRASI GELİŞEN AYAKBİLEĞİ SEPTİK ARTRİT

24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 12 - 16 November 2014

Olgu sunumu izole talus subakut osteomiyelit sonrası gelişen ayak bileği septik artrit

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ DİREKT ANTERİOR YAKLAŞIMINDA ÖĞRENME EĞRİMİZ

24.ULUSALTÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 12 - 16 November 2014

ARTROSKOPİK LATERJET:ÖĞRENME EĞRİSİ VE ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 12 - 16 November 2014

Total kalça artroplastisi direkt anterior yaklaşımında öğrenme eğrimiz

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2014, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Tikhoff-Linberg operasyonu yapılan üç hastanın değerlendirilmesi

8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 March 2014

Oxidized bullet secondary to long-term stay in the body: case report

22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Turkey, 05 July 2012, pp.245

Femur kaynama yokluklarında İlizarov tipi sirküler eksternal fiksatör ile tedavi sonuçları

22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 05 November 2011

Treatment of Tibia Pseudoarthrosis with the Ilizarov External Fixator

International Congress on External Fixation Bone Reconstruction (6th Meeting of ASAMI International 3rd World Congress on External Fixation), BARSELONA, Spain, 20 - 22 October 2010

Treatment of humerus diaphysis nonunion by Ilizarov external fixator

6th Meeting of ASAMI International 3rd World Congress on External Fixation, 20 - 22 October 2010

Hemivertebraya bağlı torakolomber konjenital rotatuar instabilite

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 08 November 2009

Omur kollapsında kifoplasti ne kadar güvenli

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 08 November 2009

Books & Book Chapters

EKLEM KIKIRDAK LEZYONLARININ SINIFLAMASI

in: KIKIRDAK(TUSYAD EĞİTİCİ KİTAP SERİSİ), MURAT BOZKURT,N.REHA TANDOĞAN,NURZAT ELMALI,CEM NURİ AKTEKİN, Editor, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, 2016

DİZ EKLEMİNDE KIKIRDAK DEFEKTLERİNİN TEDAVİ ALGORİTMASI

in: KIKIRDAK(TUSYAD EĞİTİCİ KİTAP SERİSİ), MURAT BOZKURT,N.REHA TANDOĞAN,NURZAT ELMALI,CEM NURİ AKTEKİN, Editor, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, 2016

Unikondiler Diz Artroplastisi

in: Kıkırdak, Murat Bozkurt, N. Reha Tandoğan, Nurzat Elmalı, Cem Nuri Aktekin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.315-322, 2016

Diz Ekleminde Kıkırdak Defektlerinin Tedavi Algoritması

in: Kıkırdak, Murat Bozkurt, N. Reha Tandoğan, Nurzat Elmalı, Cem Nuri Aktekin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.115-122, 2016

Eklem Kıkırdak Lezyonlarının Sınıflaması

in: Kıkırdak, Murat Bozkurt, N. Reha Tandoğan, Nurzat Elmalı, Cem Nuri Aktekin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.39-44, 2016

Patellar Tendon Rüptürleri

in: Diz Eklemi Bağ ve Tendon Sorunları, Ömer F. Taşer, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Karahan, Emin Taşkıran, Emin Bal, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.301-309, 2016

Diz Çevresi Osteotomiler Sonrası Total Diz Artroplastisi

in: Diz Çevresi Osteotomiler, MEHMET E. ERDİL, KEREM BİLSEL, Editor, Hipertıp, pp.209-222, 2013

Yüksek Tibia Açık Kama Osteotomisi Sonrası Komplikasyonların Tedavisi

in: Diz Çevresi Osteotomiler, MEHMET E. ERDİL, KEREM BİLSEL, Editor, Hipertıp, pp.223-232, 2013