Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oxidant and antioxidant levels and DNA damage in tuberous sclerosis.

Brain & Development, cilt.41, ss.245-249, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum oxidative stress parameters and paraoxonase-1 in children and adolescents exposed to passive smoking.

Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, cilt.59, ss.68-73, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vitamin D-containing supplements for children between 1-3 years of age: Are they essential for bone health?

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.28, ss.183-188, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocukluk Çağı Beyin Abseleri

Pediatric Practice and Research, cilt.5, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Lenfadenopatili Çocuğa Yaklaşım

Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar, Ateş Kara, Editör, selen yayınevi, İstanbul, ss.111-115, 2017