Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  - Çocuk Hematoloji polikliniğine başvuran enfeksiyona ikincil gelişen sitopenilerin geriye dönük incelenmesi.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Hematoloji Onkoloji

 • 2015 Doktora

  - Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tanı ve kemoterapi sırasında semptomatik ve asemptomatik avasküler nekroz gelişme riskinin vitamin d reseptör (VDR) gen polimorfizmleri ile ilişkisi.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Hematoloji Onkoloji

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce