Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi - 2. DOĞU AKDENİZ NÖROKÜTAN HASTALIKLAR GÜNLERİ NÖROFİBROMATOZİS SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2017 Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi - 2. DOĞU AKDENİZ NÖROKÜTAN HASTALIKLAR GÜNLERİ NÖROFİBROMATOZİS SEMPOZYUMU

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2017 22. Ulusal Kanser Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 1. Uluslararası & 4. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Konsensüs Toplantısı

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1. Uluslararası & 4. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Konsensüs Toplantısı

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 79

h-indeksi (WOS): 5