Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of anxiety on sedative medication dosage in patients undergoing esophagogastroduodenoscopy.

Wideochirurgia i inne techniki maloinwazyjne = Videosurgery and other miniinvasive techniques, cilt.13, ss.192-198, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

WHAT SHOULD BE THE APPROACH TO MODERATE HYPOCALCAEMIA IN THE EARLY PERIOD FOLLOWING TOTAL THYROIDECTOMY?

Acta endocrinologica (Bucharest, Romania : 2005), cilt.13, ss.437-440, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects and results of fibrin sealant use in 1000 laparoscopic sleeve gastrectomy cases.

Surgical endoscopy, cilt.31, ss.2174-2179, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Weight Loss, Ghrelin, and Leptin Hormones After Ligation of Left Gastric Artery and Sleeve Gastrectomy in a Rat Model.

Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, cilt.23, ss.1442-1447, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Is surgery necessary to confirm diagnosis of right-sided diverticulitis in spite of relevant clinical and radiological findings?

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.23, ss.61-65, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Midgut malrotation causing intermittent intestinal obstruction in a young adult.

Case reports in surgery, cilt.2014, ss.758032, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mechanism of body weight reducing effect of oral boric Acid intake.

International journal of endocrinology, cilt.2013, ss.914651, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ileocecal Intussusception due to a Lipoma in an Adult.

Case reports in surgery, cilt.2012, ss.684298, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bariatrik cerrahide rutin intraoperatif ve postoperatif kaçak testlerine ihtiyaç var mı?

Archives of Clinical and Experimental Medicine, sa.5, ss.21-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hiatal Herni ve Gastroözofageal Reflünün Bariatrik Cerrahi Uygulanacak Hastada Yöntem Seçimine Etkisi

Turkiye Klinikleri General Surgery - Special Topics Journal, cilt.10, sa.3, ss.223-228, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hiatal Herni ve Gastroözofageal Reflünün Bariatrik Cerrahi Uygulanacak Hastada Yöntem Seçimine Etkisi

Turkiye Klinikleri Journal General Surgery , sa.10, ss.223-228, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bariatrik Cerrahi Öncesi Gastroözofageal Reflü ve Hiatal Herniye Yaklaşım

Turkiye Klinikleri Journal General Surgery, sa.10, ss.218-222, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bariatrik Cerrahi Öncesi Gastroözofageal Reflü ve Hiatal Herniye Yaklaşım

Turkiye Klinikleri General Surgery - Special Topics Journal, cilt.10, sa.3, ss.218-222, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoscopic sleeve gastrectomy: Technique and results

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, sa.23, ss.89-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Mini Gastrik Baypas: Teknik ve Sonuçlar

Turkiye Klinikleri General Surgery - Special Topics Journal, cilt.8, sa.3, ss.44-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of laparoscopic mini-gastric bypass on diabetes in morbidly obese patients

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, cilt.25, sa.3, ss.105-109, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intersphincteric resection and coloanal anastomosis in treatment of distal rectal cancer.

International journal of surgical oncology, cilt.2012, ss.581258, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bariatrik Cerrahinin Morbid Obezite ile Komorbid Hastalıkların Tedavisi Üzerine Olan Etkinliği

2. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Aralık 2019, ss.453

Evaluation of gastro-oesophageal reflux disease after Sleeve Gastrectomy and the results of laparoscopic double loop gastric bypass in revisional surgery

6. Ulusal ve 5. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, sa.46, ss.24

BARİATRİK CERRAHİNİN MORBİD OBEZİTE İLE KOMORBİD HASTALIKLARIN TEDAVİSİ ÜZERİNE OLAN ETKİNLİĞİ

2. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ - 2st INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Aralık 2019

Pankreasın Nöroendokrin Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım

14.Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 5. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019

MEASURABLE ONE-ANASTOMOSIS DISTAL GASTRIC BYPASS IN THE REVISIONAL SURGERY AFTER SLEEVE GASTRECTOMY: NEW PROCEDURE AND OUR RESULTS

14. Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019, sa.86, ss.93

Fecal Microbiota Transplantation Effect on Obesity Treatment: An Experimental Study

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Bilimsellik Komitesi, İstanbul, Türkiye, 14 Mart 2019

RELATIONSHIP BETWEEN CHANGES IN URIC ACID LEVELS AND WEIGHT LOSS AFTER BARIATRIC SURGERY

23rd World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 26 - 29 Eylül 2018, cilt.28, ss.131 identifier

Bariatrik cerrahide Bezmialem deneyimi

12. Ulusal Endoskopik Laproskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Nisan 2015

Periampuller bölge tümörlerinde preoperatif stent uygulamasının postoperatif mortalite ve mortaliteye etkileri

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi - 2. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

Molecular mechanism of body weight reducing effect for oral boric acid intake

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 6 - 11 Temmuz 2013, cilt.280, ss.299-300 identifier

Retrorektal Kitlenin Laparoskopik Eksizyonu: Olgu Sunumu

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

YENİ BİR TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİ APARATI

6. ULUSAL CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2011