Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 6. Ulusal ve 5. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi

    Davetli Konuşmacı

    Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 43

h-indeksi (WOS): 4